Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Поради специфичните заболявания и потребности на децата и младежите, изградения дневен център е най-подходящата възможност за тях, в който могат да получат необходимите специални занимания. В масовите и помощни училища няма подходящи условия и количество обслужващ персонал за реализацията на интеграцията и социализацията на бенефициентите.

Практика

В дневния център се предлагат учебни занимания с приходящи специални педагози от две помощни училища, терапевтични занятия с логопед, психолог, арттерапевт и рехабилитатор. Основният персонал, който обслужва децата се състой от директор, логопед, психолог, рехабилитатор, социални педагози, помощник възпитатели и хигиенист.

Преките ползватели са 17 деца и младежи на възраст 15- 26 години, които посещават ежедневно дневния център и 10-15 частично посещаващи. Непреки бенефициенти са родителите и настойниците на младежите, които имат реална възможност да работят, а не да отглеждат същите в домовете си.

С осигуряването на специализираният транспорт, решаваме проблема на някои от нашите бенефициенти, с по обемисти инвалидни колички и нямащи възможност за друг начин на придвижване до младежкия център.
Общата стойност на закупения от нас микробус е 45 145,37 лв., от които фондация „Лале” осигури 34 500, 00 лв., фирма „Актавис” 7 000 лв. и останалите събрахме от дарения. За изключително натоварения маршрут на микробуса и впредвид дългосрочен план, избрахме нов вариант, като заплатихме основна сума и останалото на едногодишен лизинг. Микробуса остава изцяло в услуга на дневния център, като дълготраен актив. Няма разходи за администрация, проследява се само редовното погасяване на лизинговият договор.
Проектът се подготви и изпълнява от персонала на Дневния център и родители, които са пряко заинтересовани от успешното изпълнение на този проект, тъй като това осигурява транспортирането на децата им до Дневния младежки център и там те получават необходимите грижа и занимания, те се явявят непреки бенефициенти, ползватели на услугата.

Имаме подписан договор с община Младост за помещенията.

Имаме съпричастността на много фирмени доброволци, доброволци от организаций и фондаций.

Подпомагат ни финансово много фирми и организаций.

Имаме добри контакти и взаймоотношения както с местната власт, така и с общинската власт, и институцийте в социалната сфера въобще.

Работим по много общински и социални проекти и непрекъснато търсим допълващо финасиране за дейността.
Резултати

Създадена възможност за транспортиране на младежите и редовно посещение на дневен център за деца и младежи, и подобрени условия за професионална и личностна реализация на родителите на тези деца, има огромен недостиг от такъв вид социална услуга в столицата.

Повишено самочувствие и увереност в децата и младежите с физически и ментални увреждания, които посещават центъра, изградена инициативност.

Подобрено интелектуално и емоционално развитие на децата и младежите с физически и ментални увреждания в резултат работата и комуникацията в младежкия център.

Подобрени условия за включване на децата и младежите в социалния, културния и икономическия живот на обществото, подкрепят ни фондация „Лале”, ФПББ, НЦСР, фирми „Контракс”, „Актавис”, „Стомана индъстри”, „Софийска вода”, „Велекс” и др.

Екипът на дневният център работи в тясно сътрудничество с АХУ, МТСП, Държавна Агенция за закрила на детето”, Агенция Социално Подпомагане, Дирекция “Социално подпомагане”, МОН, Столична община.

Райна Димитрова Йосифова

гр.София  1632

ж.к. „Овча купел” 2, бл. 19, ет. 6, ап. 70

телефон/факс: 9573796; 0888-530316

електронна поща: [email protected]

инт. страница: http://specialchildren.all.bg/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 април 2009
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]