Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за реализацията на проекта произтича от факта, че Средно общообразователно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй има установени контакти и връзки от началото на 2006 г. със Средно училище MIRCEA VODA SHOOL, град Калараш, чиято образователна ориентация, учебни програми и педагогически опит, са надеждна основа за установяване на трайни партньорски взаимоотношения. 

Практика

Учители и експерти от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй посетиха свои колеги в град Калараш. Там взеха участие в семинар, посветен на:

-          Държавните политики на двете страни в областта на образованието и възпитанието; успешни образователни модели и практики, насочени към повишаване ролята на образованието в изграждането на демократични общества.

-          Практически подходи при решаване на конкретни образователни и възпитателни казуси; работа с “проблемни” деца, деца в неравностойно социално положение, образователна интеграция на деца от различни етноси и малцинства.

-          Успешни практики за насърчаване на детската индивидуалност и възпитание в активна гражданска позиция.

-          Обезпеченост на учебния процес с информационна техника и възможностите за преодоляване на информационните дефицити.

-          Приложими модели за планиране на връзките между учебния процес и пазара на труда – местен и трансграничен.

-          Перспективи за развитието на образователните и културни системи на двата региона и възможните аспекти на тяхното бъдещо успешно сътрудничество.

По време на своя тридневен престой, учителския колектив от град Козлодуй посети и културно - историческите забележителности на Калараш. Визитата завърши с подписване на документ за дългосрочно професионално сътрудничество и партньорство.  

Резултати

Резултатите от сътрудничеството между учители, възпитатели и експерти от граничния регион се изразяват в:

-          Подобрена информираност за държавните политики на двете страни в областта на образованието и културата и провежданите реформи в тези приоритетни системи;

-          Разширен и обогатен професионален капацитет – обменени успешни модели и практики за образователно интегриране на деца в неравностойно положение;

-          Взаимна осведоменост за стратегиите в развитието на културните и образователни системи на двата региона и перспективите за тяхното устойчиво сътрудничество;

-          Практическа възможност за бъдещ устойчив информационен контакт, чрез Интернет – връзка и перманентно сътрудничество по актуални теми в реално време.

 

За повече контакти се обръщайте към

 

Средно общообразователно училище “Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Козлодуй 3320, област Враца

ул. “Тодор Каблешков” № 1

тел. (0973) 8 04 09,

факс: (0973) 8 08 04

e-mail: [email protected]

www.kim-kozloduy.hit.bg

 

Анна Костова Иванова

Началник на отдел „Международни проекти и енергийна ефективност”

Гр. Козлодуй 3320

Ул. Христо Ботев №13

0973 85 812

0886 776624

[email protected]

[email protected]

www.kozloduy.acstre.com

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 май 2009
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]