Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В община Козлодуй живеят около 4 500 роми /20 % от населението на Общината/, като по- голяма част от тях са концентрирани в гр. Козлодуй и с. Бутан.

Сдружение ИРИРК инициира среща, на която присъстваха представители на местната власт и на ромските общности, на която се откроиха основните проблеми на ромското население, а именно: образование и здравеопазване. В сферата на образованието проблем е големият брой деца не посещаващи  и отпадащи от училище. Този проблем бе отчетен не само от местната власт, а и от самите представители на ромската общност. В сферата на здравеопазването се отчете ниската информираност по въпроси свързани със грижата за здравето.

Г-жа Карина Ковалска – Директор на Британската фирма “Мълти Технолоджис груп” / фирмата беше един от инициаторите за създаването на Сдружение ИРИРК/ предложи моделът за центровете, използвайки богатия Британски опит за работа с малцинствата 

Проектът е реализиран и в съответствие с Общинската програма за равноправно интегриране на малцинствените групи в обществото, приета с решение на ОбС през 2000 година.

 

Практика

Реализацията на проекта започна в началото на 2004 година. Първият модул бе създаването на Ромските центрове и здравни кабинети към тях.

В центровете с децата от предучилищна и училищна възраст се занимават обучени за това млади роми. Основната идея е да се мотивират децата да посещават редовно училище. Чрез подбрани занимания – рисуване, четене, образователни игри в тях се пробужда интерес към усвояването  на нови знания и изява на техните таланти.

В създадените в центровете медицински кабинети всички жители могат да получават безплатна консултация от медицинско лице по здравно-просветни въпроси, като болести предавани по полов път, лична и битова хигиена, инфекциозни заболявания, предпазване от нежелана бременност и др. От ХЕИ гр.  Враца и Българска асоциация за семейна планиране бе предоставена много литература и нагледни материали, до които имат достъп всички жители.

Двата центъра се помещават в сгради, предоставени от общината. Ремонтите бяха осъществени със средства от проекта и доброволен труд от самите жители от ромските квартали.

Официалното откриване на център “Карина” в с. Бутан се състоя на 1 юни 2004 година, а на 1 юли 2004 год. се откри център “Младост” в гр. Козлодуй. Откриването се превърна в празник за цялата общност. Децата от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Козлодуй поздравиха своите другарчета от център “Карина” в село Бутан с Куклен театър, много песни и танци. На всички деца се раздадоха сладкиши и безалкохолни напитки. Децата от Бутан също показаха своите творчески заложби.

Няма празник, който да не се отпразнува подобаващо от децата, посещаващи центровете.

За коледните и новогодишните празници децата от двата центъра представиха специално подготвена от  тях самите програма пред своите родители.

За Великден те боядисаха яйца и собственоръчно изработиха поставки за тях. Тези яйца бяха подарени на Дома за възрастни хора с Физически увреждания – гр. Козлодуй и Дома за хора с умствени увреждания в село Бутан.

Вторият модул на проекта бе насочен към възрастното ромско население. Тъй като една от основните посочени причини децата да не посещават редовно училище беше ниския социален статус на родителите им, този модул имаше за цел да подобри шансовете им на пазара на труда чрез придобиването на професионална квалификация. За целта бяха ангажирани лицензирани обучителни организации. 96 роми от цялата община и Община Мизия преминаха курс по начална компютърна грамотност. Пет човека от с. Бутан преминаха курс за Професионални шофьори – Категория С. Девет човека също от с. Бутан завършиха курс за строителни работници – настилки и облицовки. Участниците в този курс показаха на практика наученото, като положиха теракотена настилка в Център “Карина”. Четиринадесет човека преминаха курс по озеленяване. Всички участници в квалификационните курсове получиха сертификати.

Резултати

С откриването на Центровете в гр. Козлодуй и село Бутан се даде възможност за развиване на заложбите и  осмисляне на свободното време на ромските деца - не само на посещаващите редовно училище, но и на тези, които преди прекарваха целия ден на улицата.

По проекта се разкриха 3 нови работни места – 2 в Център “Карина” в с. Бутан и 1 в Център “Младост” – Козлодуй.

В следствие на работата на Център “Младост” – Козлодуй пет деца започнаха отново да посещават училище.

Центровете се превърнаха в уютно  и пъстро място, което  все повече деца посещават с удоволствие.

 

За повече контакти се обръщайте към:

 

Албена Карагьозова – ръководител на проект “Подкрепа на малката общност – помощ за най-уязвимите”

Адрес:гр. Козлодуй 3320, Дом на енергетика, ет.1

Сдружение ИРИРК

Телефон:0973/8-13-32, 0888/71 10 76

Електронна поща: kredi@abv.bg

 

 

Анна Костова Иванова

Началник на отдел „Международни проекти и енергийна ефективност”

Гр. Козлодуй 3320

Ул. Христо Ботев №13

0973 85 812

0886 776624

[email protected]

[email protected]

www.kozloduy.acstre.com

 

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 май 2009
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]