Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика

В рамките на проекта бе реконструирана и обзаведена сграда, в която се помещава Комплексът и включва дневен център и защитено жилище за хора с психични болести, както и информационен център за психично здраве. Наред с изграждането на материалната база, бяха проведени и обучения на професионалисти, потребители на психично-здравни услуги и техните роднини за сътрудничество в условията на новата система от служби. Това повиши не само тяхната ангажираност към работата на службата, но и допринесе за предоставянето на по-качествени, базирани на доказателства психично-здравни услуги в общността.

 

Комплексът за психично-здравни услуги в общността е предназначен да обслужва лица с тежки психиатрични разстройства на възраст 18 – 65 години и има капацитет 100 души. В Защитеното жилище са настанени 8 болни. Минимум 35 души ще бъдат включени в една или повече от програмите на Дневния център. Предлагат се и различни занимания за свободното време на хората, които ще ползват услугите на Комплекса: компютърен клуб, приложни и художествени дейности, посещения на културни мероприятия, видеоклуб, кулинарен клуб.
В рамките на проекта бе изградена „гореща телефонна линия” за психично здраве.

Веднъж месечно – всеки последен петък от месеца, службата „отваря вратите си” за широката общественост. Всеки, който би желал да посети Комплекса, има възможност да го направи, да се запознае с предлаганите услуги, да установи контакт с клиентите или работещите в Комплекса.Резултати
От началото на проекта през различните обучителни модули и дискусии са преминали 15 общо-практикуващи лекари, 17 журналисти от централни медии, 17 трудови посредници, работодатели и служители в бюра по труда, над 90 ученици от горен гимназиален курс, 9 студенти – доброволци, 20 роднини и 20 потребители на психично-здравните услуги.

Социалните услуги, предоставяни в Защитеното жилище и в Дневния център към КПЗУО, вече са делегирани от държавата дейности и ще продължат да обслужват нуждите на хората от качествени и цялостни психично-здравни грижи.

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”
Валентина Христакева
Ул. „Мальовица” 1, ет. 2
София 1000
Тел. 02 / 987 78 75, факс: 02 / 980 93 68
[email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 януари 2010
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]