Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
От година в района е внедрена Системата за управление на качеството на административното обслужване (наречена съкратено СУК).
Практика

Наши експерти оцениха дейността на Системата за управление на качеството на административното обслужване (наречена съкратено СУК)., посочиха слабостите и предписаха мерки за усъвършенстването й според изискванията на новия международен стандарт ISO 9001:2008.

 

Експертите разработиха документи за интегриране на досегашната СУК със СУОС - Системата за управление на околната среда ISO 14001:2007. Това са 2 папки с дебелина 4-5 см.

Проведохме 3 практически семинара за обучение на районната администрация по темата СУК – СУОС и според участниците те бяха полезни.

 

С тези изпълнени дейности се приближихме съм към целта - Банкя да се превърне в район с по-високо ниво на удовлетвореност на гражданите и гостите му от качеството на предлаганите услуги, от опазване и развитие на околната среда.

 

Втори практически резултат: Като част от проекта интернет-страницата на района бе приведена в съответствие с унифицирана визия на държавната администрация. Влезте в страницата и вижте нейната функционалност и полезност. 

http://www.bankya.bg/app.php

 

Трети практически резултат: В рамките на проекта направихме изследване на удовлетвореността от административното обслужване в район Банкя. Макар и непредставително, това изследване даде полезна информация и за проекта, и за ръководството на района. 60% от потребители твърдят, че има подобрение на административни услуги след едногодишното действие на СУК.

Анкетираните твърдят, че бюрокрацията на административното обслужване в Банкя е намаляла през 2009 г. А тя е била сред острите проблеми преди три години. Над 85 на сто от хората, които са потърсили услугите на администрацията в района, ги намират за ефективни, а служителите – за компетентни.

Но 80% от хората не са доволни от състоянието на улиците и 61% – от уличното осветление. Голяма част адресират към районната администрация проблема със състоянието на  градската канализация и с възстановяването на басейна и реконструкцията на централния плаж и банята. Очевидно е, че жителите на района милеят за своята Банкя и нейният вид на привлекателен и град ги вълнува. По отношение на обществения транспорт се предлага влакът София-Банкя-София да включва дестинациите Пловдив, Варна и Бургас; а до гара София да се пусне маршрутка или автобус.

Целесъобразността на тези предложения се преценява от районното ръководство. Но не по-малко важно е, че 80% от хората виждат перспектива за развитие на Район Банкя и я преценяват като много добра и добра.

Направихме три пресконференции и публикации в печата за хода и резултатите на проекта. Силна подкрепа ни оказаха „Софийски вестник” и в. „Банкя”, които публикуваха общо 6 информации за хода на проекта. Заедно с плакатите и Дипляната осигурихме добра публичност на проекта и Програмата на столична община,.

Резултати

-          разработени документи за интегриране на досегашната СУК със СУОС - Системата за управление на околната среда ISO 14001:2007;

-          страницата на района бе приведена в съответствие с унифицирана визия на държавната администрация;

-          реализирано изследване на удовлетвореността от административното обслужване в район Банкя

 

http://www.ustoi.eu/_main/

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 12 април 2010
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]