Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През 2008 година, когато бе написан проекта, Каритас - Русе управляваше Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания «Милосърдие» вече 9 години. Центърът предоставяше с повече от 50 деца и младежи с тежки физически увреждания.

По-голямата част от децата, посещаващи центъра не посещаваха училище. Въпреки помощта на доброволците, който подкрепят организацията ни, социалните контакти на децата с увреждания са силно ограничени. Участието на деца – доброволци от България и чужбина в съвместни акции ни показа, че децата бързо и лесно намират общ език и се включват съвместно в организирани дейности.

Каритас - Русе има опит в разработването на клубове по интереси като алтернатива на извънкласна дейност.

През 2009 година Център „Милосърдие” спечели държавна субсидия и промени дейността си на Дневен център, което ограничи достъпа на много деца в центъра и ограничи ресурсите на персонала.

Проектът „Равни права и равни възможности за всички деца в град Русе” предвиждаше да създаде пълноценна възможност за интегрирано детско участие на равен брой деца с и без увреждания.

 

Практика

Проектът създаде интегрирани клубове по интереси, в които взеха равно участие деца с увреждане и деца без увреждане. За водещи на клубовете бяха поканени специалисти с интересни за децата професии. В екипа по проекта се включиха както служители на Каритас, така и външни лица, което значително обогати дейността. Част от тях бяха представители на обществени и културни институции, което доведе и до въвличане на институциите им в дейността. Клубовете се провеждаха всеки ден като част от ежедневният график на децата с увреждания, посещаващи дневния център. Разликата в ежедневието в центъра е това, че клубовете позволиха в тях да участват и деца, които не ползват услуги на центъра – деца от училища в града, млади доброволци, деца от институции.

Проектът даде възможност за общуване между различни деца от различни социални групи по време на съвместна интересна дейност. Дейността в клубовете бе придружена от излети и организирани градски инициативи, като изложби. Тези инициативи дадоха публичност на дейността и показаха, че равното участие на различните деца е възможно когато има воля за него и добра организация.

Ефектът от проекта е върху всички участници – деца с и без увреждания, платен екип и доброволци, партньори и съмишленици.

 

Резултати

Основен резултат от проекта е това, че въвлечените в дейността деца без увреждания в последствие станаха доброволци на организацията. Те откриха удоволствието в това да общуват с децата с увреждания и да участват в съвместни инициативи.

Децата с увреждания преодоляха трудности в общуването и научиха нови житейски уроци.

Съществен резултат е, че след проекта всички въвлечени в изпълнението му са мотивирани да намерят начини за продължаване на интегрираните дейности, защото са видели ефекта от тях в изграждането на всикчи.

 

Контактна информация:

Йоана Терзиева

Русе 7002, ул „Богдан Войовда” 3

Тел: 082 82 15 12; факс: 082 82 15 13

joana.terzieva@caritas-ruse.bg

www.caritas-ruse.bg

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 декември 2010
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]