Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
В партньорство с Правния факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” е създадена Правна клиника с участието на студенти от 4-ти курс специалност „Право”, които предоставят безплатни правни съвети и консултации на граждани в неравностойно положение – социално слаби граждани, представители на малцинствата, лица с увреждания, многодетни родители, самотни майки, пострадали от домашно насилие, и други, които не могат да си позволят възмездно правна помощ . За целта Община Лясковец е осигурила помещение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където всеки вторник в рамките на два часа се организира приемна и се провеждат безплатните консултации. Община Лясковец също така съдейства за популяризиране на правната клиника чрез излъчване на информация в общинското кабелно радио и публикуване на съобщения на официалния интернет сайт на общината. При осъществяване на правните консултации екипите от студенти подготвят и попълват регистрационна карта на всеки клиент и досие на конкретния случай. До момента над 50 граждани са получили безплатна правна помощ, като в много случаи те са намерили реално решение на свой проблем. При възникване на по-сериозни казуси студентите обобщават случаите и се търси допълнителна експертна помощ за тяхното решаване. Иновативният елемент при организиране на правната клиника на територията на Община Лясковец може да се илюстрира в постигането на успешно взаимодействие между местната власт, която предоставя помещение и осигурява възможности за провеждане на правните консултации, и академичната общност, представена от Юридическия факултет на Великотърновския университет. За малка общност като Лясковец, с наличие на голям брой лица в неравностойно положение, местната власт предоставя възможности за достъп до експертна правна помощ, чрез която да се решат конкретни проблеми на хората. По този начин общината мобилизира допълнителни ресурси за решаване за по-ефективно социално включване на групите в неравностойно положение.
Резултати
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]