Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Цел: 
Предоставяне на условия за равен достъп до качествено образование на децата от подготвителните сегрегирани групи от ЦДГ „ Пролет”- гр.Самоков.

 
Задачи:
>> Включване на „ помощник учител” от самата общност, съдействащ за:
- повишаване на езиковата подготовка на децата, обогатяване на речниковия запас;
- създаване на предпоставки за успешна социализация на децата при постъпването им в първи клас на общообразователно училище.
>> Повишаване заинтересоваността на родителите към образованието и редовното посещение на децата в училище.
>> Да се дадат знания на детето за неговите права и отговорности.
 
Целева група: 
44 деца на възраст 6 години от социално слаби ромски семейства, живеещи на територията на град Самоков посещаващи сегрегираните подготвителни групи в ЦДГ “Пролет” и подлежащи за постъпване в училище.
Практика
Дейности:
За социализация на децата Ателие “Моите права”:
Провеждане на тържества по случай посрещането на Дядо Коледа и приключването на учебната година.
Образователна екскурзия до град София.
Провеждане на двудневно зелено училище в к.к. „ Боровец” за запознаване на децата с бъдещите им учители.
Запознаване с културно-историческите забележителности на град Самоков.
Запознаване с бъдещата учебна среда.
Дейности за образователна подкрепа от помощник учителите:
Ежедневна работа с децата по учебната програма.
Оказване на психологическа подкрепа при общуването за преодоляването на езиковата бариера.
Индивидуални консултации с децата и техните родители на терен.
Организиране на подкрепяща среда за детето в училище.
Дейности с родителите:
Провеждане на тренинги: “Психологически аспекти - аспект на здравното образование на нашите деца”, ”Децата с права днес – отговорни възрастни утре”, “Готовността на децата за училище-измерения и предизвикателства”.
Срещи с родителите на децата от филиал „ Махала”.
Записване на успелите деца в общообразователните училища в гр.Самоков.
Резултати

- Участието на помощник учители на децата от подготвителните сегрегирани групи от ЦДГ „Пролет” съдейства за подобреното владеене на български език,

обогатяване на речниковия запас, разширяването на социалните представи и умения.

- Дейностите за социализация на децата развиват способностите им за ориентация при утвърждаване на собствените права, уважавайки правата на другите; осъзнаване на дома като лично пространство, определено от възможностите и потребности на неговите обитатели, основано върху етнокултурни характеристики, осъзнаване на името като елемент на собствената индентичност и принадлежност към определен род и култура.

- Повишена е мотивацията и заинтересоваността на родителите относно това децата им да получат по-високо образование.

- Като успех се определя броя на записаните деца в общообразователните училища на град Самоков - 30 деца, което представлява 70% от целевата група.

- НУ „Станислав Доспевски” – гр. Самоков: записани и посещават ежедневно учебните занятия в I – ви клас за учебната 2008- 2009 година – 16 ученици.

- ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” – гр. Самоков: записани и посещават ежедневно учебните занятия в I – ви клас за учебната 2008- 2009 година – 14 ученици..

Иноватор: ros
Дата на публикация: 15 април 2013
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]