Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Целта на проекта бе да създадем мобилен център, който да предоставя комплексни мерки за превенция на домашното насилие сред високо рискови групи като възрастни хора, жени и деца в тринадесетте населени места на община Иваново.
Практика
Мобилният център предлага комплекс от услуги - психологическо консултиране, правна помощ и социално консултиране за хора, преживели насилие. Проведохме информационна кампания сред населението на селищата в община Иваново за прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Екипът ни разработи механизъм за координация между институциите на територията на общината в случай на сигнал за домашно насилие.

В хода на изпълнение на проекта организирахме информационни дни за популяризиране на възможни законови мерки за защита и за това кои са институциите и центровете за подкрепа на хора, преживели насилие.

Повечето от дейностите по проекта бяха осъществени съвместно с районните полицейски инспектори в населените места на община Иваново на база на подписано споразумение с ОД МВР Русе. Голяма подкрепа получихме от кметовете на всички 13 населени места в общината, които ни помогнаха с предоставянето на зали за провеждането на срещи и конселтации с жителите.

Резултати
През мобилния център за осем месеца са преминали 46 случая, 15 от които са на възрастни хора, пострадали от домашно насилие. През това време са проведени 175 консултации - 79 консултации с психолог, 57 със социален работник и 39 с юрист.

Сдружение „Център Динамика, гр. Русе
За контакти: Деана Димова – Великова
Ул. Муткурова 111, бл. 3, ап. 20
Русе, 7012
Тел. 0887 493 503
[email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 07 ноември 2013
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]