Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Разработването на Кооперирания проект за изграждане на училищна мрежа с достъп до Интернет е в унисон с Националната образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии , разработена от Колегиума на МОН и Националния институт по образование със заповед на Министъра на образованието и науката от 14.07.1998 година. Тази стратегия се вписва в изграждането на библиотечната инфраструктура на НАБИМ (Национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа), където на териториален принцип се изгражда възел на НАБИМ с ключовата роля на Регионална библиотека Благоевград (РББ).
Практика

Проектът преминава през следните етапи:

Предварителен етап
- изследване мотивацията и променената идеология на библиотечното обслужване на териториалната училищна мрежа в посока въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии в училищните библиотеки с щатен библиотекар;
- разработване на стратегия за стъпаловидно изграждане на училищна автоматизирана мрежа, която стартира с три пилотни проекта, одобрени от Фондация Отворено общество София.

Първи етап, фаза 1
- осигуряване на хардуерни и софтуерни продукти;
- обучение в работна среда;
- изграждане на база данни за автоматизирани сводни каталози при споделена отговорност;
- училищните библиотеки придобиват облика на библиотечно-медийни центрове.

Първи етап, фаза 2
- откриване на процедура по изграждане на Консорциум на териториален принцип, който да изработи механизмите за:
* връзки между Регионалната библиотека, началните и средни училища, колежи и университети, читалищна мрежа;
* осигуряване на значителни приходи и участие от бизнес и индустрия, местно самоуправление, асоциации, високо-технологични съвети и обществени лидери;
* изграждане мрежа на регионален принцип с ключовата роля на Регионална библиотека Благоевград (РББ);
* изграждане и поддържане на уеб-сървър, уеб-страници на РББ и училищните библиотеки.

Изследван е опитът на изградената локална мрежа в РББ (15 работни станции) с пълен достъп до Интернет и кабелна връзка между мрежите на РББ и мрежата на Американски университет в Благоевград. Интернет достъпът по комутируема линия се ползва както за информационно търсене, така и за сваляне на програмни продукти, необходими за функциониране и тестване на мрежата. Дислоцирането на сървър с модемни връзки в РББ ще осигури захранването на училищните библиотеки с база данни, които могат да бъдат копирани и достъпни от всяко компютризирано работно място на територията на града. Получаването на подкрепа от страна на Министерство на образованието ще докаже, че корпоративният принцип е работещ модел, икономически изгоден и приложим в областта и страната.
Резултати

Предимства на мрежата достъп до общи база данни; избегнато повторно въвеждане на данни; формиране на качествени библиотечни колекции с избегнато дублиране на фондовете; икономически ефект от рационализиране на библиотечните процеси и споделени ресурси в комплектуването; общ библиографски инструмент на основата на разпределено каталогизиране; международен обмен на информация.

Предимства на електронното търсене на информация учениците имат възможност да се запознават с различни перспективи на дадена тема; принудени са да избират решения, да оценяват информацията по релевантност, вярност и истинност; икономисване на време за редактиране, изясняване и оценяване на информацията.
Иноватор: Юлия Попова, автор на концепцията<br>Катерина Марчева<br>Величка Кайнакчиева
Дата на публикация: 12 май 2000
Номинации: 17
Юлия Попова, автор на концепцията<br>Катерина Марчева<br>Величка Кайнакчиева

Благоевград - 2700
ул.
Tel:(073) 255 96
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]