Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Съгласно член 8 от Закона за степента на общообразователния минимум и учебния план, е необходимо да се повиши осведомеността за правата на децата в затворени/изолирани етнически общности. За да се постигне това, е важно да се създадат условия за взаимодействие, комуникация и разбирателство между различните етнически групи ученици за ограничаване на расизма и ксенофобията в обществото
Практика
Проектът "Различни деца с равни права" работи върху идеята, че преподаването на правата на детето трябва да се извършва в мултиетнически класове/общности, а не в моноетнически такива. Само в смесените групи деца от различни етноси могат действително да влязат в реална комуникация помежду си. Проектните дейности насърчават прилагането на специализирана методика за обучение по правата на детето в смесени етнически групи. Освен това, чрез ангажиране на родителите и на училищната общност в образователни дейности, проектът планира да повиши осведомеността за правата на децата и да създаде условия за по-добра комуникация между етнически групи в Силистренска област.

Проектните дейности, включващи лятно училище, пилотни и урочни занимания, въвлякоха повече от 200 ученици (100 от които от малцинствени общности) и техни преподаватели по гражданско образование ( в частност права на детето). Разработи се и се апробира пилотен модел за интерактивно обучение по права на детето в мултиетнически групи (http://paralel-silistra.net/kids/), чрез реализиране на 6 пилотни и 22 училищни образователни занимания, като едновременно с това се обучиха 11 преподаватели и 7 представители на НПО. В края на проекта се проведе серия от информационни дни, на които се представи модела за интерактивно обучение сред повече от 80 представители на местни общности (учители, директори и др.), 20 вземащи решения (общински съветници, представители на Регионалния инспекторат, Общински отдел „Образование“, Комисия за защита от дискриминация, с намерението да бъде припознат и да се осигури неговото мултиплициране.

Резултати
Като замисъл и изпълнение проектът беше необходим, за да демонстрира и внуши, че обучението по права на детето, част от задължителната програма по гражданско образование, трябва да се провежда в мултиетнически групи. Само така децата могат да изградят отношения на толерантност, анти-дискриминационно поведение и не- агресивност. Този извод особено важи за моноетнически училища.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 25 август 2015
Номинации: 20
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]