Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът, и предлаганите от нас методи за изпълнение, са насочени към популяризиране и осъзнато приемане на демократичните ценности, правата на човека и в частност на хората от специфични, стигматизирани общности. С избрания от нас иновативен метод на "Живите библиотеки" се стремим да ограничим расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото.
Практика
Планираните дейности ще се реализират в гр. Пловдив и гр. Благоевград.

Основната дейност на проекта е провеждане на четенето на т.н. живи книги – това са хора, които имат личен опит и са обект на предразсъдъците и стагнацията на обществото. След обучение, което дава възможност за осъзнаване на собствените предразсъдъците, свързани с различността „читатели“ (целевата група) и „живите книги“ се срещат в защитена среда (каквато е „библиотеката“), В тази среда те имат възможност да общуват и да научат повече един за друг.

Бяха изготвени печатни материали-наръчник за нуждите на интерактивните тренинг обучения.

Бяха обучени 120 студенти от университетите в Пловдив и Благоевград, проведенибяха индивидуални мотивационни сесии и обучения на т.нар. "живи книги".

Бяха проведени 4 дни за четене на "живите книги".

Основната целева група са т.нар. "читатели" (студентите).

Другата целева група са т.нар. "живи книги". Това са хора: от различен етнически произход, бежанци, хора от сексуалните малцинства; хора с влошено психично здраве; бивши затворници. Минималният брой на тази целева група бе 12 души.

Партньорската организация (Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април") участва с четирима сътрудници. Те подпомогнаха процеса, като участваха в подготовката за провеждане на дните за четене; изпълняваха ролята на „библиотекари“ по време на четенето на „живите книги“; съдействаха при оценката и обратните връзки от участниците в проекта.

Резултати
- изготвени печатни материали-наръчник за нуждите на интерактивните тренинг обучения;
- обучени 120 студенти;
- проведени четири информационни кампании;
- създадена интернет страница;
- изготвени 2 информационни брошури;
- информирани минимум 2000 души;
- проведени индивидуални мотивационни сесии и обучения на т.н. "живи книги";
- проведени 4 дни за четене на "живи книги";
- изготвени доклади, въпросници и форми за обратна връзка;
- проведени 4 дебрифинга.

http://thelivingbooksbg.com/

https://www.facebook.com/pages/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/630893403681789?sk=timeline

Иноватор: ros
Дата на публикация: 31 август 2015
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]