Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Дългогодишният опит на Асоциация Родители от прякото взаимодействие с училищните общности показва, че младите хора често изграждат крайни нагласи на неприемане на различните. Училището е основно място за изграждане на граждански умения, а нетолерантността към различията там води до сегрегация и в обществото като цяло.
Практика
В течение на осемнайсет месеца екипът педагози на 101 СОУ „Бачо Киро“ – гр. София, подпомогнат от Асоциация Родители, превърна своето училището в място за споделяне и опознаване.

В това училище под един покрив се събират различни култури и етноси - български, китайски, арабски, ромски и други. Вярваме, че различията обогатяват общността и този проект ни помогна да чуем историите на децата, на техните родители-мигранти и на местните родители. Затова и главната цел на проекта бе да създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен произход.

Заедно с учителите усъвършенствахме техниките за диалог между училищната институция и семейството, откроихме тези, които са подходящи за родители-мигранти в контекста на българската образователна система, и създадохме пространство за споделяне на въпросите, мненията и притесненията и на децата, и на възрастните.

Специално внимание обърнахме на работата с децата в 5-ти и 6-ти клас, защото в тази възраст социалната среда на детето в училище е изключително важна – интензивно се създават приятелства, а влиянието на връстниците става все по-силен фактор при формирането на нагласи за приемането на различията.

Дейностите по проекта бяха:

- обучение за учителите от 101 СОУ „Бачо Киро“ по тема „Взаимодействието между семейството и училището“, защото е еднакво важно как си говорим, какво си казваме и кои са общите ни цели.

- срещи с родителите на децата от 101 СОУ „Бачо Киро“, за да научим повече за подходите на различните култури и общности към възпитанието и образованието на децата.

- заздравяване на връзките помежду ни, като родители и учители създадоха заедно план за 5 училищни празника, които включваха деца, родители и учители. Защо ли? За да има повече положителни емоции и споделени мигове за всички в училище, а също и защото искаме всеки да има шанс да участва и да покаже силните страни на своята култура.

- разработване на методология за провеждане на час „Обучение по толерантност в клас“ за ученици в 5 и в 6 клас – изцяло интерактивна и съобразена с възрастовите особености и нуждите на децата от общуване и споделянето на общи ценности и преживявания. В духа споделянето, ще разпространим методологията като свободен ресурс и всеки учител, за който темата е важна, ще може да я използва.

Всички заинтересовани директори и учители от други училища можеха да участват в кръглата маса, която организирахме, за да представим и обсъдим добрите практики в работата по създаване на родителско-учителска общност с участие и на родители-мигранти.

Резултатите от проекта бяха обобщени в доклад, за да достигнат до още по-широк кръг от участници и да подпомогнат българската образователна система в диалога й с родителите, а също и в реализирането на практики за ограничаването на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и превръщането на училището в пространство на споделени граждански ценности.

Резултати
С дейностите по проекта показахме, че различията обогатяват общността, и съответно обществото като цяло.

Резултатите от проекта показаха работещите техники за диалог между училището и родителите и откроиха подходящите за родителите-мигранти.

В обученията, приобщаващите инициативи и събития се включиха децата, родителите и учителите.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 септември 2015
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]