Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът Копривщица-21 век е разработен от екип на читалище Хаджи Ненчо Палавеев в гр. Копривщица. Той стартира през месец февруари 1998 г. и си поставя две основни цели:
- Намаляване на безработицата в града;
- Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез подпомагане на основния поминък на града в областта на туризма, селското стопанство и занаятите.

Постепенно идеята намира все повече приемници и партньорите се увеличават, а проектът се разраства. Читалището се издига като важна институция в Община Копривщица, доказва дееспособността си и повишава авторитета си.
Практика

За постигане на поставените цели по проекта се създава Информационен център (ИЦ), който предоставя административни услуги, насочени към подпомагане и развитие на:
- туризма (основна индустрия за град музей Копривщица, с всички предизвикателства, който тя поставя);
- традиционните за града производства на местните художествени занаяти;
- производството на картофи.

Създаденият ИЦ обслужва всички дейности. Оборудването му е на добро ниво и структурата му отговаря на необходимостта от всестранно обслужване на населението. Годишно около 750 клиента се ползват от възможностите на центъра. Друга негова важна дейност е рекламирането на Копривщица като един от актуалните и действащи туристически и културни обекти в страната. Собствениците на частни къщи и хотели с посредничеството на ИЦ рекламират своите обекти чрез печатни материали и радиопредавания. Така Копривщица се утвърждава като сериозен партньор на туристическия пазар.

Проектът все повече се разраства и обхваща следните групи от населението:
- местен дребен и среден бизнес (включително и производители от общината);
- социално слаби домакинства;
- безработни;
- деца и ученици;
- заинтересовани граждани.

Финансирането се осъществява от Програма за развитие на ООН (ПРООН). Като действащи партньори се открояват Община Копривщица, Съвет по туризъм, Дирекция на музеите, СОУ Любен Каравелов , частни бизнесмени (хотелиери и ресторантьори), фондация Копривщица и други. В дейностите по проекта са ангажирани над 145 души - щатни, нещатни и доброволни сътрудници, които показват голям интерес и гражданско участие.

Критерий за стимулиране активността на гражданите са и новопоявилите се сдружения, например създаването на устойчивата неправителствена организация Женско дружество в гр. Копривщица, формирано още по времето на Априлското въстание, което отново активира дейността си и е в процес на регистрация. Създават се обединения в Училищното настоятелство и в Детската градина. Картофопроизводителите постепенно се обединяват около идеята за копривщенска кооперация. Създадената Картофена борса като банка за информация и масирана реклама на копривщенското земеделие подпомага производителите и се оказва основен мотив за сдружаването им.

В къща-музей Тодор Каблешков , със съдействието на Дирекция на музеите, се организира изложба базар на артикули, които се изработват от около 50 местни производители. Излагането на 248 сувенира и големият интерес към изложбата са база за по-нататъшно развитие на занаятите и осигуряване на надомна работа за всички желаещи. Това начинание се посреща с интерес и продължава да действа. Читалище Хаджи Ненчо Палавеев се оказва активно действаща организация, която има авторитет сред населението. Тя оправда доверието на хората и завоюва нови позиции сред гражданското общество в Копривщица.
Резултати

Проект Копривщица - 21век е вече действащ във всичките си области, една година след приключване на финансирането. В резултат на проекта в читалище Х. Н. Палавеев са разкрити 4 нови работни места (координатор по административните услуги; отговорник по изложбата базар; офис-координатор в ТИЦ). Работните места се заемат от млади специалисти, регистрирани като безработни в Бюрото по труда. Става традиция всяка сряда гражданите да се срещат за обсъждане на свои идеи и инициативи. Организацията Работа след работно време събира специалисти в различни области, които разработват проекти в помощ на Копривщица. По проект Равни права за всички е открит телефон на доверието, на който гражданите сигнализират за нередности и оплаквания.
Иноватор: Пенка Алексиева
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 1
Пенка Алексиева
председател
Копривщица - 2077
ул. Х. Н. Палавеев 78
Tel:(07184) 2034
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]