Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът е насочен към овластяване и социално включване на 30 семейства на деца с ментални и психически увреждания от град Търговище и малките населени места от общината. Повечето от тези семейства са изолирани от социалния живот – често не получават подкрепа и съпричастност от близки и от общността, децата не посещават детски градини и учебни заведения, налице са също проблеми с функциониране на семейството.
Практика
Проектът работи за промяна в качеството на живот на семействата от целевата група и повишаване на уменията им за подкрепа, взаимопомощ, самопомощ, солидарност и гражданска активност.

В края на проекта имаме сформирани три групи за взаимопомощ и самопомощ, функциониращи като неформални граждански групи.

Семействата се подпомагат и в посока повишаване на уменията за полагане грижи за децата и предоставяне на специализирана информация.

В резултат на усилията се постига намаляване на нивото на стрес и тревожност, подобрен психоклимат, повишено самочувствие - както на децата, така и на родителите.

С дейностите, насочени към подкрепа на децата, като трайна желана промяна се постига подобрено самочувствие и активност, както и подобрена успеваемост на децата в училище или в индивидуалните форми на обучение и занимания.

Резултати
Резултат от изпълнението на проекта са подобрените умения за полагане на грижи за децата, повишената информираност, намаленото ниво на стрес и тревожност, подобреният психоклимат в семействата им, повишеното самочувствие на децата и родителите на 39 семейства с деца с увреждания от област Търговище.

По отношение на децата като трайна последица са подобреното самочувствие и повишената активност, както и подобрената успеваемост в училище или в индивидуалните форми на обучение и занимания. В резултат на обученията родителите възприеха алтернативни начини за справяне, придобиха по-високо ниво на компетентност, повишиха чувството си за принадлежност и изградиха умения за самопомощ и взаимопомощ.

Новосъздаденото в рамките на проекта родителско сдружение „Заедно за децата на Търговище” ще продължи да работи в посока овластяване на групите в неравностойно положение и да им помага при разрешаване на проблемите. Родителите, работили заедно в групите ще продължат да обменят информация, опит, идеи. Експертите на доброволен принцип ще продължат да дават консултации на нуждаещите се. Проектът се осъществи с активното партньорство на сдружение „Дар“.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 септември 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]