Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Целта на проекта бе овластяване със знания и умения за преодоляване на бедността и социалната изолация (социално предприемачество и алтернативен поминък) активни жени от селските райони на най-бедния регион в България – Северозападния.
Партньор: Сдружение „Център Отворена врата”, България
Практика
Проектът беше ориентиран към овластяване на жени от уязвими групи – основните участнички бяха от селските райони на Ловешка и Плевенска области – 44 жени. Всички те получиха ериозно теоретично и практическо обучение по темата „Социално предприятие“.

Конкретни резултати от дейностите по проекта са:
- карта на бизнес услугите в Северозападния регион;
- проведени обучения и менторска програма, в които бяха включени представители на целевата група;
- 3 социални предприятия подготвени за старт;
- фотоизложба, включваща 54 снимки на активни жени от всички краища на страната, подбрани след конкурс.
- интернет сайтът www.bg-word.org, разработен по проекта, ще продължи да функционира активно и след приключването на проекта.

Самият модел социалното предприятие е иновативна форма на икономическа дейност в страната, а реализирането на проекта допринесе за обогатяване на възможностите за личностно развитие и финансова независимост на жените.

Резултати
Представителките на уязвими групи от областите Плевен и Ловеч бяха обучени и практически консултирани в бизнес умения за основаване и ръководене на социално предприятие, кооперация/кооператив, регистриране и мениджмънт на интернет магазин.

Бяха представени и общите концепции за равнопоставеност на половете и недискриминация.

В рамките на проекта бе създадена мобилна фото изложба на селски жени, които развиват собствен бизнес.

Проектът е пилотен и ще работим за мултиплициране на дейностите в други селски райони на страната.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 септември 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]