Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Специфични цели на проекта са:

- Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване

- Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики

- Подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и солидарност

- Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област

Практика
Целеви групи на проекта са младежи и роми, възрастни хора, доброволци.

Основни дейности по проекта:

- Разширяване на мрежата от доброволци и експерти в „Паневропа".

- Предварително проучване на конкретните нужди на целевите групи с оглед изготвяне на програма за обучение, пряко насочена към потребностите чрез работни срещи на местно ниво

- Изготвяне на специализирана програма и модули за обучение на обучители предназначени за мрежата от доброволци и експерти към сдружението, включително ръководство за работа на доброволците

- Провеждане на обучения за обучители - доброволци

- Работа на обучените доброволци и експерти към сдружението и изграждане на компетенции и умения сред различни социални групи на цялата територия на страната

В рамките на проекта е изготвено и проучване и анализ на статистически данни и информация, нормативи актове, стратегически и други документи за на нуждите на целевите групи.

Резултати
- Обучени 50 обучители
- Обхванати 500 представители на двете целеви групи в рамките на 25 обучения в локациите, определени в резултат на предварителното проучване.
- Разработена е платформа към сайта http://www.paneuropa.bg/
digital champion, като инструмент на инициативата Дигитална Европа 2020

http://digitalchampion.bg/projects/11

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 септември 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]