Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Социологичното проучване на проблемите на Община Габрово за 1999 г. е изготвено със съдействието на Община Портидж, Мичиган, САЩ, и Програма Техническо побратимяване на ФРМС и МАГУ, финансирана от ААМР. В Портидж има 7-годишна традиция в анкетирането на гражданите, като по този начин се следи развитието и разрешаването на проблемите, които стоят пред общината. Целта на ръководството на габровската община и на изследователския екип (включващ специалисти от общината и социолог) е да се потърси мнението на гражданите за състоянието на града като цяло, за качеството на предлаганите общински услуги, за съществуващите в тази насока проблеми и начините на тяхното решаване. Другият важен акцент е да се определи степента на информираност на гражданите и доколко те са готови да участват в местното самоуправление.
Практика

Община Габрово, Програма Техническо побратимяване на ФРМС, МАГУ и Община Портидж, САЩ, съвместно подготвят въпросник за емпирично социологическо изследване на общественото мнение на територията на Община Габрово. Това е първото годишно изследване, което се прави с цел проучване проблемите на общината през погледа на гражданите й. За ориентир е използван Въпросникът на Община Портидж, но габровската анкета не е механичен пренос на американската. Изготвянето на въпросите и формулирането на проблемите се адаптира към местните условия.

Гражданската анкета включва следните основни групи въпроси:
1. Основни проблеми на Община Габрово.
- Класификация на проблемите спрямо тяхната значимост за гражданите;
- Типология на конкретните проблеми;
- Характеристика и диференциация на проблемите в зависимост от отделните социални и демографски групи.

2. Оценка на удовлетвореността от общинските услуги и програми.
- Демографска характеристика на групата на удовлетворените и неудовлетворените от услугите, предлагани от общината.

3. Готовност на гражданите да участват в обществения живот на Габрово.

В продължение на една седмица са анкетирани 508 пълнолетни граждани на град Габрово, принадлежащите му квартали и три кметства на общината Поповица, Яворец и Гъбене. Участниците са анкетирани чрез предварително подготвени стандартизирани въпросници. Подборът на хората се осъществява по квотен принцип, така че съвкупността на анкетираните да възпроизвежда групата на пълнолетните граждани по признаците:
- пол;
- възраст;
- образование.

Резултатите от анкетата са обработени и обобщени от социолог, след което са предоставени на вниманието на новото ръководство на Община Габрово, на местните медии и на досегашното ръководство на общината.
Резултати

Изследването показва наличие на:
- ясна обществена позиция по отношение на проблемите на общината;
- ясна идентификация на механизмите, които гражданите биха възприели за осъществяване на действен и ефективен диалог с местната власт;
- готовност на гражданите за реално подпомагане действията на общинското ръководство при решаване на проблемите.

Новото ръководство на Община Габрово, в началото на своето управление, разполага с надеждно изследване, което го ориентира в процеса на вземане на решения.
Иноватор: Евелина Пенкова<br>Радио Габрово
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 2
Евелина Пенкова<br>Радио Габрово

Габрово - 5300
ул. Априловска 9
Tel:(066) 25514
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]