Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Екологичното образование е важна стъпка във формирането на позитивна нагласа към грижата за околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Целта на проекта е да допринесе за формиране на отношение у децата, родителите, възпитателите и доброволците към околната среда, здравословното хранене, устойчивото развитие и социалната ангажираност в детска градина и у-ще „проф. Николай Райнов”, местната общност и широката публика.
Практика
По време на проекта бе изградена учебна био градинка за отглеждаме зеленчуци, чрез принципите на пермакултурата и на биодинамичното земеделие. Премина се през един цял годишен цикъл и се установиха добри пермакултурни и биодинамични практики, които ще се използват и в бъдещото експлоатиране на градината.

Педагозите, в училището, добавиха нови похвати в преподаването - създаден бе цикъл от 12 открити урока за учене чрез преживяване.

Общността от деца, родители, учители и доброволци участваха в цялостния процес на планиране и изпълнение на проектната дейност. Проектът повлия позитивно нагласите на много хора и около самите семейства и общността в детска градина и училище „проф. Николай Райнов“.

Проектът повлия изключително положително популяризирането на градското био земеделие и учебните био градинки в страната. Успя отново да постави в публичното пространство темите с екологичната и здравословна храна, рециклирането и екосъобразния начин на живот. По време на проекта екипът успя да достигне до над 150 деца, родители, други НПО организации, съседи, съмишленици и до над 500 000 души от широката общественост, чрез дейностите за популяризиране (bTV, Nova TV, BNR и други медии.)

Не на последно място проектът подпомогна развитието на сдружение „Училище за нашите деца“ като организация, допринасяща за формирането на гражданско общество с позитивна нагласа към грижата за околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Резултати
Проектът бе необходим за доброто управление на природните ресурси, чрез процесите на рециклиране, компостиране и устойчиво поливане, които преди това липсваха на организацията. Най-важният резултат от проекта е в неговия принос към формирането на отношение у целевата група към околната среда, здравословното хранене, устойчивото развитие и социалната ангажираност – така бе постигната основната цел на проекта.

Резултатите от проекта включват оформяне на нагласите на целевата ни група, изграждането на образователна био градина, компост за биоотпадъци за наторяване, инсталация за събиране на дъждовна вода, за устойчиво поливане, оранжерия в двора, където заедно с децата ще отглеждаме зеленчуци, плодове и билки, поставяне на велопаркинг в двора, организиране на безплатни открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии и стимулиране на доброволчеството.

Интернет страница на проекта -
https://www.facebook.com/ZelenataGradinka,http://waldorf.bg/bg/index.html#90

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]