Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Идеята за настоящия проект идва от факта, че в България все още няма изработен инструментариум и систематизирана информация относно достъпността на Интернет за незрящи. Не са привличани организациите на незрящите за обществени обсъждания, участие при разработване на сайтове и тестването им. Незрящите хора ползват информация, услуги и комуникации основно чрез интернет. Дигиталната достъпност е също сред принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). В чл. 9 от КПХУ, тя е условие за интеграция и социално включване. В момента не се прилагат в достатъчна степен норми и стандарти за постигане на универсален дизайн, гарантиращ достъпността на публичните сайтове. Липсват механизми за включване на незрящите ползватели при оценка на достъпността.
Практика
- тествани 100 публични сайта от граждани със зрителни увреждания
- Гражданско обединение с наименование „Мрежа за уеб достъпност“, учредено на 31. януари 2016 г. в гр. София от 15 организации на и за хора с увреждания, както и 9 физически лица – IT специалисти, експерти по уеб достъпност и комуникации
- разработени Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове
Резултати
Чрез изпълнението на проекта се информира обществеността и в частност държавните и общински власти за степента и необходимостта от достъпност на Интернет за незрящи, постигна се мрежова организираност в гражданския сектор по отношение на дигиталната достъпност, бяха изработени инструменти за прилагане на международните стандарти за достъпност (Наръчник и  Въпросник), бе извършено проучване и анализ на 100 действащи институционални сайта относно тяхната достъпност, бе създадена мрежа от експерти и доброволци за тестване на уеб-платформите в процеса на изграждане на електронно правителство.

http://webaccess.horizonti.bg/
Прикачени файлове:
Naruchnik za web dostupnost.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]