Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Учредяване и дейност на читалище Иван Вазов
Партньори за местно развитие - Мадан
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Град Мадан, създаден като център на рудодобивната промишленост привлича хора от цялата страна, които носят в себе си традициите и специфичността на своите родни места. Усещането за временно пребиваване, породено от непрекъснатото движение на хора, е причина в града да не се постигнат устойчиви резултати в духовната сфера. Построеният бивш Дом на културата дава подслон на спонтанни и непрофесионални изяви, които умират с настъпилите промени. След десетгодишно усилено търсене на адекватни форми за стопанисване на Дома на културата и съживяване на самодейността, маданската общественост и заинтересованите институции се спират на идеята за учредяване на читалище.
Практика

Читалище Иван Вазов се учредява в резултат на работата на инициативна група, която включва представители на ПМР, общинската администрация, Движението на жените в град Мадан, други неправителствени организации и граждани. Инициативната група проучва нагласите сред обществеността за име на читалището. Анализът на събраните мнения показва, че мнозинството се обединява около личността на патриарха на българската литература Иван Вазов. Решено е да се приеме това име и през месец юли 2000 г. се подготвя честването на 150 годишнината от рождението на Иван Вазов.

На 1 март 1999 г. със съдебна регистрация 103-ма учредители създават читалище Иван Вазов . Община Мадан отпуска 22 000 лева за ремонт на сградата и я предоставя за развитие на читалищна дейност за 10-годишен период. На поредица заседания на инициативната група (досега десет на брой, без първото учредително) се обсъждат начините и формите за финансиране.

Постепенно банковата сметка на читалището започва да се пълни, което дава увереност за раздвижване на същинската дейност. Читалищното настоятелство решава да събира средства от наеми на частни заведения, които се помещават в същата сграда. Следващата стъпка е назначаване на секретар, който пряко да движи читалищните дела. Обявява се конкурс за мястото и на него се явяват 13 души. Поради големия интерес и множеството кандидати конкурсът протича на два етапа. За секретар на читалището е избрана Айден Тахирова, която е с филологическо образование.

Разработва се програма за определяне на приоритетните читалищни дейности. С листовка в тираж 500 броя се информират гражданите за целите и се апелира за активно съдействие при избор на предпочитани форми на работа. В брошурата са обявени и имената на 103 мата учредители, включително и на петимата читалищни настоятели: Невена Кукалева, председател, и членове: Розалия Кехайова, Димитринка Ангелова, Силвия Иванова и Веселин Бошнаков.

Разпространява се и втора серия листовки, която посочва заявените потребности и евентуалните дейности клуб по журналистика, езикови курсове, танцови ансамбли и фолклорна група, курс по компютърна грамотност и др. Читалищната дейност в гр. Мадан има поставено добро начало. В момента функционират следните граждански инициативи:
- Клуб на младия художник редовно представя изложби на живопис, графика, абстракции, реалистичен рисунък, които се посрещат с голям интерес;
- Школа по пиано с чести изяви пред гражданите;
- Курс по английски език за различни възрастови групи;
- Рок-група Провал , която е посрещната топло от младите хора.
Резултати

След първата годишнина от съществуването си читалище Иван Вазов се гордее с първите си плодове :
- Коледно шоу;
- Изложби на младите художници Ивайло Георгиев, Тамара Занева и Александър Карабов;
- Честване на пролетните празници.

Предстои привличането на самодейците в региона за създаването на фолклорен състав и организирането на малък битов ансамбъл. Подготвя се празнично честване на 24 май и юбилея на Иван Вазов. Очаква се гости да бъдат представители на различни институции от общината и цялата маданската общественост, към която е отправена официална покана.
Иноватор: Сийка Кетева
Дата на публикация: 17 май 2000
Номинации: 2
Сийка Кетева
Партньори за местно развитие - Мадан
Мадан - 4900
ул. "Обединение" 14, ет. 4, ст. 404
Tel:0308 / 2050
Fax: 0308 / 2050

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]