Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Цели: Да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. Да се покаже на жителите на Селановци, че могат да използват ресурсите му за селски туризъм.
Практика
За трета година ОУ „Н.Й.Вапцаров“ - с.Селановци е организатор и домакин на Националния конкурс и среща на Малките философи „Малкият принц“ - Селановци 2015. Условията на конкурса са регламентирани в статут, популяризиран със съдействието на МОН и РИО Враца.

Петнадесет участници от втора възрастова група – 5-7 клас бяха допуснати до втори кръг. Те писаха върху изтеглената една от предварително обявените пет теми .

Всички 102 ученици получиха специално изработени грамоти за участието си в първия етап. Гости на събитието бяха кметът на Селановци и кметът на общината. Участниците в конкурса чуха поздравителен адрес от Министъра на образованието.

Докато малките философи работиха, се проведе дискусия на родители, учители, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“, представител на РИО Враца и общественици на тема: „Училището – „кладенец” с живителна вода за децата ни”. Дискусията се проведе върху акценти, изведени от есетата на участниците в първия етап от психолога на училището.

Целева група: Местна общност, Ученици

Активности и времева рамка:
10-11.2015 – Ангажиране на МОН за подготовка на инициативата – кореспонденция. 11-12.2015 – Разпространение на статута чрез РИО, медии и при участие в национални инициативи. 12 – 31.01.2016 – Получаване и картотекиране на разработките в електронен вид и на хартиен носител. 01.02-28.02.2016 – Оценка на разработките от жури и изпращане на грамоти за участие на всички участници и благодарствени писма до директорите на училища. Начало на репетиции на участниците във втория етап /драматизация по «Малкият принц»/. 05.03-10.03.2016 – Обявяване на класацията 15.03-02.04.2016 – Организиране по втори етап. 05.04.2016 – Провеждане на втори етап . Забележка: Всички материали на конкурса – грамоти, баджове, награди, покани, писма носят логото на конкурса.

Не са използване средства от училищния бюджет. Всички направени разходи са осигурени от дарения. За втора поредна година НМД осигурява средства за купите и медалите. Всички дарители получиха благодарствени грамоти, предмети, изработени с логото на конкурса и бяха популяризирани чрез медиите.

Екип: над 12 човека
Брой участници: над 30
Резултати
Основни предизвикателства: Набиране на средства. – Изпратихме покани за спомоществователство с ясно разписани цели на конкурса и конкретни потребности от средства и материали. Проведохме лични срещи с някои дарители. Осигуряване на места за преспиване. – Дейността се реализира от партньора Читалище „Самообразование 1894”, който има опит в тази дейност.

Елементи, които се получиха най-добре: Всеки елемент и етап се реализира по направения предварителен план. Екипът не отчете провалена дейност. Всеки от елементите може да се използва самостоятелно.

Постигнати цели: В страната училището вече е разпознаваемо чрез конкурса. В проведените анкети се дава висока оценка на инициативата и нейната реализация.

Лице за контакт:
Петя Русинова, Петя Илиева, Даниела Кунчева
[email protected]
Прикачени файлове:
Sliven.pdf
Иноватор: ros
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]