Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е документиране и дигитализиране на културното наследство с цел неговото популяризиране и  консервация.
- Дигитализация на недвижимото културно наследство в Казанлъшката котловина и създаване на база данни.
- Създаване на дигитален център в Исторически Музей Искра, Казанлък, предоставящ достъп до 3D модели на движимо и недвижимо културно наследство, виртуални турове, информация и снимки за обекти от Казанлъшката котловина.
- Осигуряване на достъпност на културното наследство от Казалъшката котловина.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Исторически музей Искра, Казанлък
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 187 034,41 евро
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 18 месеца
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на ФМ на ЕИП 2009 -2014


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
- Хора със задълбочен и/или професионален интерес в сферата на историята и културното наследство: изследователи, студенти, археолози
- Музейни служители
- Туристи и гости на гр. Казанлък
- Интернет потребители с интерес в сферата на културното наследство
- Хора в неравностойно положение и етнически малцинства.
Практика
ДЕЙНОСТИ:

>> Обособяване на дигитален център в Исторически Музей Искра, съдържащ:   

- информация, 3D модели и възстановки на 9 тракийски гробници и гробни  комплекси от Казанлъшката котловина, както и редица артефакти от фондовете на музея. Оборудван със:

- Специализиран 3D скенер.

- Преносима графична станция за управление процеса на дигитализация.

- Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео.

- Софтуер за графична обработка, обработка на видео и фотоизображения.

- Преносими компютри, сървер, климатик, рутери за изграждане на безжична локална мрежа идостъп до интернет

- Електронни сензорни информационни табла за достъп от посетителите

- Обучение на екип от 20 души за работа с оборудването и софтуера за дигитализация.

>> Изработка на софтуер и портал http://kazanlakmuseum.com:

 -  Визуализиране и анализиране на събраната информация и дигитализиране на движимото наследство.

 -  Виртуалната платформа ще поддържа български и английски език и ще съдържа:

       > Информация за местоположението на археологическите обекти с точни географски координати

       > Снимков материал и текстово описание за всеки движим и недвижим обект

       > 3-D възстановки на значими археологически обекти

       > Дигитализиране на движимо наследство

       > 3D сканиране и заснемане на 9 тракийски гробници игробни комплекси от Казанлъшката котловина: Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка,Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка,Оструша и Сашова.

       > 3D възстановки и графична реконструкция на 9 гробници

>> Разработване на географска информационна система (ГИС) на територията на Казанлъшката котловина. Ще съдържа документирането на археологическите обекти по отношение на пространствените им характеристики и географското местоположениесредата, в която сенамират и базисна информация за тях.

>> Публично представяне на изследванията и резултатите от проекта в НАИМ приБАН, пред студенти  по археология от СУ и НБУ.

>> Представяне на културноисторическото наследство на района пред ученици от училища в община Казанлък.
Резултати
>> http://kazanlakmuseum.com

>> Обособен дигитален център в Исторически Музей Искра.

>> Разработен софтуер, архитектура и интерфейс за управление, визуализиране и анализиране на събраната информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство.

>> Дигитализирани:

 - Фонд Роза и част от Археология към музея.

 - Казанлъшка гробница – находки от глина, злато сребро.

 - Голяма Косматка – находки от злато, желязо, сребро, бронз, глина.

 - Севтополис – находки от глина, камък, бронз, мрамор.

 - Севтополис, куполна гробница – находки от глина, злато, сребро, бронз, стъкло.

>> 3D сканирани 9 гробници и гробни комплекси: Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка, Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка, Оструша и Сашова.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 30 април 2017
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]