Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Иновативната менторска програма за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи и отглеждани в социални услуги от резидентен тип, е съвместна инициатива на Община Велико Търново и Сдружение ЗОВ. Тя включва индивидуална работа с рисковата група деца с участието на доброволци – студенти.
Програмата работи от 2009 г. и непрекъснато усъвършенства обхвата на своите дейности и целеви групи.

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.

През декември 2016 г. Сдружение ЗОВ спечели с практиката Национална награда за социални иновации от Министерството на труда и социалната политика в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“.


Практика

Иновативната менторска програма за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи и отглеждани в социални услуги от резидентен тип, е съвместна инициатива на Община Велико Търново и Сдружение ЗОВ. Тя включва индивидуална работа с рисковата група деца с участието на доброволци – студенти. Програмата се осъществява под формата на целенасочена подкрепа от страна на менторите (доброволци) към децата за компенсиране на социалната изолация, развиване на умения за общуване и способности за емоционално свързване, преодоляване на образователните дефицити и повишаване на мотивацията им за включване в образователния процес.

Менторската програма спомага за решаване на още един проблем – осигуряването на висококвалифицирани кадри за работа с деца в риск на местно ниво. Инициативата създава възможност за интензивна практика и подготовка на бъдещите специалисти. Голяма част от студентите – доброволци след своето дипломиране започват работа в социални услуги и институции в Община Велико Търново. Над 20 специалисти от различни социални услуги в общината са започнали своя професионален път и са преминали през Менторската програма, като един понастоящем е управител на социална услуга.

Индивидуалните срещи ментор – дете се реализират един път седмично в рамките на час-два, съобразно ежедневния живот и режим на децата. Груповата работа е ежемесечна и насърчава децата за участие в подходящи за тях дейности, които развиват уменията и талантите им (рисуване, музика, танци, спорт). Ежегодно се провежда базово обучение на доброволците – ментори (20 часа), както и поддържащи обучения.

Резултати

Програмата работи от 2009 г. и непрекъснато усъвършенства обхвата на своите дейности и целеви групи.
През 2017 г. Програмата работи със 70 деца и 70 ментори.

Над 20 специалисти от различни социални услуги в общината са започнали своя професионален път и са преминали през Менторската програма, като един понастоящем е управител на социална услуга.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]