Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Центърът е създаден със средства по два проекта, финансирани чрез Стратегията за местно развитие по мярка 4.1 "Прилагане на стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони и в него са инвестирани 473 000 лв.

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.

Практика

Първият проект "Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания" е на стойност 371 338 лв. Със средствата е изградена нова двуетажна постройка на ул."Хан Аспарух". Сутеренът и първият етаж са предоставени за Домашен социален патронаж и обществена трапезария, а на втория етаж са разположени зали за клубовете на пенсионерите и лица с увреждания. Достъпът до залите на втория етаж е улеснен от механизирана платформа за хора с нарушена двигателна функция за преодоляване на стъпала, движеща се по метален парапет.

Вторият проект "Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в Исперих", е на стойност 102 676 лв. Със средствата е осигурено пълно кухненско оборудване и обзавеждане, както за Домашния социален патронаж, така и за клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания. По този проект е закупено специализирано транспортно средство - електромобил за пренос на готова храна до потребителите.

В сградата има помещения, които се ползват от пенсионерските клубове в Исперих – общо 400 души, останалите – от Домашния социален патронаж, който осигурява топла храна на 300 души. Храната се доставя и до най-отдалечените села в общината с електромобил, което спестява месечно по 18 000 лв.

Центърът е изграден и оборудван по два проекта по Програмата за развитие на селските райони, изготвени в рамките на Стратегия за местно развитие на Местната инициативна група (МИГ). Общата стойност на финансирането е 481 055,41 лв.

Резултати

Центърът за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в Исперих е придобивка за 700 жители на общината.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]