Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В България има около 500 хиляди регистрирани души с намалена работоспособност или степен на увреждане според данни на НСИ за 2011 година и още около 300 хиляди, които не са регистрирани, по една или друга причина. Всеки от тях има право да му бъде даден шанс за развитие на потенциал, а защо не и на кариера!

Трудовата заетост на хората с увреждания е национален приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и максимална степен на координация на политиките, отнасящи се до нея. За съжаление към момента в България и на Балканите не съществува специализирана институция или организация, която да подпомага процеса за намиране на работа за хора с увреждания, активно да повишава нивото на тяхната квалификация и впоследствие да спомага комуникацията и диалога между компанията и конкретния кадър.

JAMBA (от старолатински – опора) e онлайн платформа и консултантска опора за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хората с увреждания в България.

Практика

Jamba е връзката между хората с увреждания в България и техните бъдещи работодатели. Jamba е място за обучение, стаж и кариера.

Процесът по подбор на платформата представлява специализирана онлайн среда за своеобразна среща между работодател, който набира кандидати за работни места и кандидати с различни възможности, които могат да отговорят на изискванията, съобразени с техните индивидуални потребности за достъпна работна среда.

JAMBA осигурява среда за изграждане на капацитет у кандидатите, като предоставя възможност за обучения и стаж. Този обучителен етап е наречен JAMBA MIXER.

Миксерът е може би най-важния елемент по кариерния път на JAMBA ГЕРОИТЕ, тъй като към момента едни от основните проблеми за наемането на работа на хора с увреждания са предразсъдъците на работодателите от една страна, а от друга – липсата на конкретни умения у хората.

JAMBA MIXER се състои от два модула:

>> JAMBA EDU е обучителен модул, който има за цел да развива меки и професионални умения, които обхващат умения и компетенции в различни индустрии. Обученията се базират на ключови партньорства с обучителни центрове и академии.

>> JAMBA PRO e консултантски процес, базиран онлайн и офлайн, който има за цел да подпомага включването в работна среда за хора с различни възможности. Както и да бъде партньор на бизнеса, институциите и НПО за подбора, наемането и осигуряването на достъпна среда при наемането на хората с различни възможности.

В JAMBA MIXER ще се обучават кадри, които имат желание за развиване на допълнителни умения, както и на професионална квалификация.

Резултати

>> Информираност на бизнеса за потенциала на хората с различни възможности;

>> Подготовка на кандидати в IT сферата с тенденция за разширяване на обученията и в други квалификационни сфери;

>> Над 50 души с увреждания са намерили работа чрез платформата „Джамба”.

http://jamba.bg/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 19 февруари 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]