Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Хората с интелектуални затруднения са една от най-изключените групи, силно затруднени в достъпа си до образование, професионално обучение и трудова заетост. За да могат да се реализират на пазара на труда те имат нужда от продължителна подготовка и подкрепа, която не се осигурява в рамките на образователната система или чрез социални услуги.

Практика
Проектът е ориентиран към младежи с интелектуални затруднения и предоставя възможност за трудово обучение в реална работна среда с цел придобиване на професионални умения за подготовка и обслужване на събития.

За хората с интелектуални затруднения проектът ще допринесе за развитие на уменията и ще повиши възможността за намиране на платена работа както в сферата на кетъринг услугите, така и в социалното предприятие към фондацията. Осигуряването на платени доходи за представителите на тази група младежи е гаранция за осигуряване на техния нормален живот и социално участие.

Резултати

1. 10 – 15 младежи с интелектуални затруднения, обучени в умения за подготовка и обслужване на кафе пауза. Участниците в обученията ще получат сертификати за придобитите умения и ще бъдат подкрепени в процеса за намиране на платена работа чрез програмата за трудово наставничество на фондацията.
2. Изградени устойчиви взаимоотношения с Къщата на неправителствените организации и Хъба за социални иновации и създадена база за трудова практика – за сервиране и обслужване на събития.
3. Популяризиране на дейността и способностите на младите хора с интелектуални затруднения с цел преодоляване на стереотипите и промяна на обществените нагласи.

Финансираща организация: TELUS International Europe

Продължителността на проекта е от юли 2017 г. до април 2018 г.

Фондация „Светът на Мария“

За контакти: Миряна Сирийски

София 1680, бул. „България“ № 88, офис 8

Тел. 02/808 171, моб. 0897 892 771

[email protected]

www.mariasworld.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]