Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът е ориентиран към младежи с лека и умерена умствена изостаналост и предоставя възможност за обучение и развитие на трудови и социални умения чрез участие в трудова практика в реална работна среда.

Практика

За хората с интелектуални затруднения проектът ще осигури възможност за формиране на трудови умения и ще повиши възможността за намиране на платена работа. Ще бъде изграден положителен образ за способностите на младежите с интелектуални затруднения и за тяхното ангажиране в трудов процес и ще бъдат пилотирани конкретни дейности, в които хората с интелектуални затруднения могат да бъдат полезни. Проектът ще допринесе за преодоляване на стигмата по отношение на хората с умствена изостаналост и за подобряване на тяхното приемане от обществото.

Резултати

1. Изградени трудови и социални умения при 25 младежи с интелектуални затруднения и подпомогнат достъп до пазара на труда;
2. Изградени устойчиви взаимоотношения с организации и институции (спортни зали, обществени и културни организации и институции) за провеждане на трудова практика за младежи с интелектуални затруднения, които да продължат да функционират и след приключване на проекта и да осигурят устойчивост на дейността;
3. Изграден положителен образ за младежите с интелектуални затруднения като способни и полезни личности със свое място и роля в обществото и на пазара на труда.

Финансираща организация: TELUS International Europe

Продължителността на проекта е от 1 февруари 2016 г. до 30 ноември 2016 г.

Фондация „Светът на Мария“

За контакти: Миряна Сирийски

София 1680, бул. „България“ № 88, офис 8

Тел. 02/808 171, моб. 0897 892 771

[email protected]

www.mariasworld.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]