Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да утвърди ролята на читалищната библиотека като
обединител на различни етноси и свързваща институция между дома и училището.
Партньор: СУ „Свети Климент Охридски”

Целева група на проекта е/са учениците от ромското малцинство, учащи в училището-
партньор СУ „Св. Климент Охридски”.
Практика
- Състезание за най-впечатляващо представяне на роман – след проведено
обучение за подготовка на презентации, закупена нова детско-юношеска
литература извън списъка на задължителните книги, отличени победителите;
- Коледна работилница „Уча и творя“ – затвърждаване ролята на библиотеката
като място за отдих, развлечение и самоподготовка; децата обсъждаха
интересни теми, докато изработват различни изделия; продуктите бяха
подарени на деца в неравностойно положение от ДЦДУ „Св. Стилян”, гр.
Ракитово и „другите, различните деца” станаха видими за „нашите” деца;
осъществихме много контакти с родители и роднини на ромски ученици;
- Коледен конкурс „Моята коледа“ – изработени табла с информация за
българската и ромската Нова година; обогатени познание за родния край,
разучени легенди и обичаи;
- Викторина „Национално-освободително движение“ – закупени учебни помагала
по история; изготвена презентация от учениците от 12 клас и представена пред
по-малките ученици; състезания и награди;
- Седмица на детската книга – състезание за най-добър разказвач на приказки,
презентации за любими приказки, подготвени от децата от 2 до 8 клас; конкурс
за рисунка на тема „Моят любим приказен герой“; Парад на приказните герои и
много награди.
Резултати
1. Опознаване на етническите общности в мултикултурна среда, различна от учебната;
2. Сплотени ученически колективи чрез екипна работа;
3. Ученическо творчество: презентации, рисунки, украси, есета, стихотворения, басни;
4. Мотивирани ученици от различните етноси за участие в учебния процес и в
извънучилищни дейности в библиотеката;
5. Нови читатели в тийнейджърска възраст;
6. Самочувствие и нови знания в ромските ученици;
7. Толерантност в учениците от всички етноси.

Този проект затвърди мястото на библиотеката като уважавана институция,
предпочитана за свободното време на учениците. Библиотеката се доказа като
средищно място между училището и дома, достатъчно авторитетно, успокояващо,
обединяващо и оценяващо ценността на различията. Читалищната библиотека
остава най-търсения образователно-информационен и развлекателен център за
учениците от местната общност.
Постигнахме сближаване на етническите общности чрез съвместно творчество и
участие в различни по вид състезания; възпитание в общочовешки ценности чрез
благотворителни актове; подобряване на писмения и говорим български език;
усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ; мотивиране за участие в учебния
процес; привличането на нови читатели от различните етноси и възрасти; стимулиране
на четенето сред тийнейджърите.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]