Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да повиши качеството на живот на възрастните и хората в
неравностойно социално положение, чрез активната помощ на доброволци в ролята
им на социални асистенти. Социално включване и задоволяване на техните
информационни и културни потребности.
Партньори: Библиотеката при Народно читалище „ Народна просвета 1874”- с. Ресен, Библиотеката при Народно читалище „Зора-1869”, с. Дичин.

Целевите групи на проекта са: млади хора- доброволци на възраст от 15 до 30 години,
които получиха въвеждащо обучение за социални помощници и асистенти и целева
група от възрастни хора в неравностойно социално положение сформирана от
представители на трите населени места с афинитет към четенето и активно участие в
различни културни и образователни инициативи.
Практика
- Обучение на доброволци за социални помощници - първоначална библиотечна,
информационна и финансова грамотност;
- Реализиране на доброволчески дейности - доставяне на библиотечни и
информационни материали до домовете на възрастни хора в неравностойно
положение чрез закупени за целта велосипеди;
- Културно-просветна дейност - срещи разговори с писатели от местно и
национално ниво, изложби, концерти и други инициативи.
Резултати
Чрез реализирането на проекта се постигна от една страна едно обогатяващо общата
култура обучение на младите хора от трите населени места – гр. Велико Търново, с.
Ресен и с. Дичин и се насочиха младите хора към бъдеща професионална реализация в социалните дейности, а от друга за възрастните хора в неравностойно социално
положение се предостави една услуга, чрез която те се чувстват част от социо-
културния живот на населените места, в които живеят.
Изготвената информационна дипляна популяризира основните дейности и резултатите
по проекта сред другите целеви библиотеки и местните общности.
Този проект надгради капацитета на библиотеките в трите населени места и затвърди
мястото им като център за социална и културна интеграция, в който общностите
успяват да реализират своите интереси и намират отговор на своите търсения и
потребности.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]