Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се формират основни образователни и социални
компетенции на деца от ромски произход на възраст 4-6 години, като се насърчи
цялостното им включване в ранния образователен процес.
Партньор: Фондация „Ръка за помощ” Добрич

Целева група на проекта са 24 деца на възраст 4-6 години от ромски произход , чийто
майчин език не е български и техните родители.
Практика
Осъществени дейности:
- За нуждите на проекта бяха закупени - разнообразна детска литература,
материали за куклен театър, детски музикални инструменти, образователни и
логически игри, както и други атрактивни пособия за адаптация към учебната
среда, използвани в четири тематични занимания „Прочети ми приказка, „Ранно
музикално възпитание”, „Работилница за въображение” и „Традицията
повелява”.
- Библиотекари и педагози по забавен начин сближаваха малчуганите с книгите
чрез четене, разказване, драматизации, куклен театър; запознаваха децата с
различните музикални инструменти, видовете музика и др.; деца и родители
заедно създаваха творчески работилници за рисуване, моделиране, апликиране
и др., където истински се забавляваха и проявиха своето въображение и талант.
Обща изложба представи сътвореното. Беседите за традициите и обичаите
позволиха на децата и родителите им да получат нови знания, да споделят за
своите обичаи, да подсилят усещането им за принадлежност към общността.
- Работа с родители - включването на родителите в заниманията се оказа особено
ползотворно. Срещите в библиотеката им дават увереност да я посещават и
занапред, а мотивите им да образоват децата си се засилват. Иновативни за
библиотечната са последователно провеждани занимания с група деца и
родители от ромската общност, както и включване на нови пособия и методи в
заниманията. Фондация „Ръка за помощ” е с опит във формиране на основни
образователни познания при деца от ромски произход, която успя да привлече
родителите за участници в проекта.
Резултати
- Проектът подпомогна ограмотяването на 24 деца от ромски произход;
- Насърчи включването им в ранния образователен процес;
- Формира навици за четене;
- Увеличи лексикалния им запас от български думи;
- Разви нови умения, концентрация, разбиране;
- Възпита положително отношение към изкуството;
- Спомогна за опознаване на българските традиции;
- За постигане на диалог между деца и родители, и различните групи в общността;
- Мотивира родителите за пълноценно вписване в обществения живот;
- Повиши интереса на ромите за включване в подобни дейности;
- Утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот;
- Дава възможност за споделяне на добри практики и приобщаване на
съмишленици.

Този проект повиши капацитета на библиотеката ни. Библиотекарите придобиха
нови знания и надградиха уменията си в подпомагане образователния процес на
деца от ромската общност. Успешната реализация на проекта и широкото му
медийно отразяване привлече нови неформални партньори на библиотеката.
Затвърден е авторитетът на културната институция като водещ партньор и посредник
в образователната интеграция на деца от ромската общност в област Добрич пред
местната власт и обществеността.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]