Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да създаде условия за по-успешна интеграция на
учениците от етническите малцинства, които са отпаднали или са застрашени да
отпаднат от образователния процес, чрез засилване на мотивацията им за включване в
образователния процес и осигуряване на възможност за физическо, интелектуално и
личностно развитие.

„Децата са това, което сме ние” е подзаглавието на проекта, който обедини усилията
на библиотеката, училището и родителите за по- успешна интеграция на учениците към
учебния процес, чрез форми на дейност, даващи възможност за личностно развитие.

Целева група на проекта са ученици от втори и трети клас от етническите малцинства
в ОУ „Христо Смирненски“.
Практика
Осъществени дейности:
- Иницииране на проекта – работна среща между партньорите; работен план за
дейностите; определяне ръководителите на детските клубове; публикации за
проекта; създаване на подсайт за проекта към сайта на читалището; среща с
родители и запознаване с планираните дейности;
- Детски клуб „Ромите по света“ – събиране на материали, подготовка на
презентации, изработване на кукерски маски, възстановка на празници и
традиции, изложба;
- Детски клуб „Език мой – приятел мой“ – разучаване на приказки, драматизация
на приказки, образователни игри и задачи; конкурс за съчинение; участие в маратон на четенето, работа с речници и справочници в детския отдел на
библиотека;
-  Детски клуб „Огледалото“ – майки, баби и деца представят ромски празници и
традиции, организиране на съвместен празник между читалището и училището
под надслов „Заедно можем повече“, организиране на изложба.
Резултати
- Повишени са уменията за ползване на български език чрез различни форми и
образователни подходи;
- Засилена е мотивацията у учениците за участие в образователния процес чрез
допълнителни интересни занимания в библиотеката;
- Осъществен е контакт и диалог с родителите на деца от целевата група, като
същите са и участници в някои от дейностите в проекта.
- Чрез този проект библиотеката затвърди мястото си на градски център за
образование и общуване.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]