Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се уточнят, разширят и обогатят знанията на децата от
различни възрастови групи по български език и литература чрез иновативни форми и
подходи, за да могат да общуват на български език на обществени места и в семейна
среда, да се изгради траен интерес към книгата и възможностите, които предлага тя за
развитието на личността.
Партньор: ОУ “Пейо Крачолов Яворов“ - с. Гьоврен, област Смолян

Целевите групи на проекта са две:
Първа група от 25 деца на възраст 7 – 10 години
Втора група от 18 деца на възраст 11 – 14 години
Общо участници в проекта: 43 деца
Практика
Осъществени дейности:
- Уроци, упражнения и образователни игри по теми и график, предвиден в
проекта по групи – по 60 часа на всяка група; постигната много добра
посещаемост от децата в групите - показател за интерес към целите и задачите
на проекта –резултатите са обобщени в презентацията по проекта;
- Състезания по отбори за писане на кирилица „Добър ли си по български език“ с
награди за победителите, решаване на тестове на компютър и лист, конкурс
традиции в моето село и изготвяне на диплянка, есе „Природата това съм аз“.
Наградите за конкурсите и състезанията са раздадени на най-добрите и изявили се деца за стимулиране на техния интерес. Участието им активно в работа за
изготвяне на презентационен материал, редактиране на текстове се оказа
забавно и децата с желание се справяха с поставените им задачи .
- Презентации и драматизация на приказки с неочакван край - от учителите, от
децата за традициите, за учебни задачи, драматизация пред училището заедно с
родителите; беседа с родителите и голяма заинтересованост от тяхна страна за
други подобни проекти.
Резултати
Използваните методи и средства на работа помогнаха за личностна изява на всяко дете и активност от тяхна страна, възможност за общуване на български език между децата - учител, връстници, родител - дете, учител-родител, помогнаха за постигане на по-добри резултати в училище, подобриха общуването в семейната среда на български език и обществени места.

Закупени бяха помощни материали-книги с образователни и познавателни
упражнения, които са заведени в инвентарната книга на библиотеката.
Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото ѝ като
образователна, социална, културна, информационна, възпитателна и творческа
институция, която дава възможност на всеки желаещ да се изяви и да покаже и
разгърне своите възможности, да се развива според желанията и интересите си.

Крайните резултати от проведени тестове по български език са доказателство, че
проектът осъществи целите и задачите, които бяха заложени в началото.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]