Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е предоставяне на модерен Интернет достъп до
библиотечните фондове на библиотеките, участващи в проекта, и разширяване на
осведомеността и услугите за местната общност, посредством включване в обединен
електронен каталог на област Русе.
Партньори: НЧ „Искра 1898 г.“ гр. Борово, НЧ „ Георги Бенковски -1937“ гр. Русе
Целевите групи на проекта са ползватели от местната общност, региона и страната.
Практика
Осъществени дейности:
- Редакция и софтуерна настройка на локалните бази данни за представяне в
Обединен каталог;
- Закупен лиценз за ползване на Web софтуерна платформа на онлайн каталог;
- Изработена, тествана и приложена технология за ежемесечното актуализиране на
каталога с нововъведените електронни описания от локалните каталози на
библиотеките – участници;
- Обучение за работа с електронния каталог на библиотечните специалисти. Всеки
партньор проведе обучения и сред своите читатели.
Резултати
За читателите на библиотеките и за всички граждани и гости на областта се предлага
нова информация за наличните книжни фондове. Към началото на 2017 година
електронният каталог съдържа 54 200 записа, актуализира се постоянно и през
последния месец има над 600 посещения повече.

Проведените презентации и обучения предизвикват нов поглед към фондовете на
читалищните библиотеки. Изработени са 2000 книгоразделители, съдържащи
информация за проекта. Разпространението им гарантира траен интерес към новите
дейности и повишаване броя на читатели и посещения в библиотеките.

Съвместната работа по проекта създаде нови партньорства и доказа, че е възможно
за кратко време да се постигне ефективен резултат от използването на новите
технологии, както на регионално ниво, така и в други читалищни библиотеки в
страната. Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди нейното
мястото като център за знание и информация в местната общност.

Започвайки работа с локалните си бази данни, всеки партньор успя да завърши важна
част от цялостното решение за автоматизация на библиотеките.
Присъединяването към Обединения каталог осигури достъп до собствените ресурси и
ресурсите на сходни библиотеки в региона, увеличи осведомеността и възможностите
за отдалечени заявки и междубиблиотечното заемане.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]