Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като център на общността за
придобиване на важни социални и образователни знания и умения.
Партньори: Клуб на нестопанските организации гр. Търговище, НЧ „Пробуда 1928” - с. Ралица, НЧ „Будител - 1927” - с. Баячево

Целева група на проекта са 30 деца от трите населени места на възраст до 10 години,
които да придобият знания за заобикалящия ги свят, да овладеят българския език и
да придобият умения в петте области на детското развитие, с цел подготовка и
адаптиране към детската градина и училище. Целева група са и 15 родители,
подкрепени в развиване на умения за общуване и игра със своите деца и своя
родителски капацитет.
Практика
Осъществени дейности:
- В рамките на групите за игра, наречени „Приказки в куфар” 30 деца от селата
Давидово, Баячево и Ралица имаха възможност да слушат, четат и
преразказват български народни приказки и приказки от световни и български
автори заедно със своя пътуващ разказвач с куфар;
- Децата направиха драматизация на „Вълкът и седемте козлета”, като
изработиха сами маски и декори;
- Децата изработиха украса за местните библиотеки за Коледа и Баба Марта;
- По-малките деца /в предучилищна възраст/ играха с образователните играчки
от „Библиотека на играчките”, като придобиваха нови знания и формираха
умения в петте области на детско развитие.
- Организирахме групово посещение на постановката „Житената питка” на
Държавния Куклен театър в гр. Търговище;
- Тематичните срещи с родителите - бяха посветени на грижите в отглеждането
и възпитанието на децата, как да общуваме и играем с тях, готови ли са децата
за училище, как се справят с учебния материал, как използваме читалищната
библиотека за допълнителни знания и др.;
- В края на проекта се проведе заключителна среща за представяне на
проведените дейности и резултатите сред местната общност.
Резултати
- Проведена информационна среща за представяне на проекта;
- 30 деца, участвали в групите „Приказки в куфар”, проведени по 14, общо 42
занятия с децата от трите населени места; усвоени от децата нови знания и
умения; изградено положително отношение към четенето;
- Проведени 6 групи с 15 родители; получени нови знания за развитието на
детето в ранна възраст; повишена ангажираност у родителите спрямо грижата,
благосъстоянието и образованието на децата им;
- Проведена заключителна среща с представители на местната власт и
читалищата в общината;
Проект „Приказки в куфар” затвърди позицията на библиотеката като място, където
деца и възрастни могат да използват предоставения им ресурс за срещи, дискусии и
развиване на уменията за ползване на българския език.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]