Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да създаде условия за подпомагане и повишаване
уменията за ползване на българския език сред децата-билингви от втори и трети клас.
Партньор: СУ „Максим Райкович”

Целева група на проекта са две възрастови групи – ученици от СУ „Максим Райкович”.
Сред тях са представители на българската, турската и ромската общности, които живеят в Община Дряново от които 54 деца – директни бенефициенти по проекта, индиректни бенефициенти (техните семейства) - 160 души. Целева група бяха и екипите – работещи в библиотеката, читалището и училището – 65 души.
Практика
Осъществени дейности:
- Популяризиране дейностите по проекта - изготвени рекламни материали, брошури
и плакат.
- Подбор на участниците в проекта (анкетиране).
- Изградени три творчески ателиета – „Пей и танцувай с мен”, „В света на
приказките” и „Сръчни ръчички”; закупени материали и помагала; осъществени
дейности в ателиетата;
- Представен концерт-матине „Празник на българския език”.
Резултати
- Включени 54 деца в дейностите по проекта;
- Приблизително 160 са индиректните бенефициенти в проекта – семействата на
преките участници;
- Изградени три творчески ателиета и осъществен празник на българския език;
- Преодолени някои пропуски и надградени знания на учениците по български
език;
- Обогатен детски речник и преодолени някои негативни нагласи от етническо
естество;
- Получени нови знания за етнокултурното разнообразие и взаимно опознаване
между различните етноси;
- Популяризирани образователните дейности на библиотеката и обогатен
приказният гардероб чрез закупуването на петрушки, кукли и цветен куклен
театър;
- Утвърден работещ модел на партньорство между двете институции;

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото ѝ сред
местната общност. Библиотеката е работила и ще продължи да работи успешно с
децата от общината. Тя предлага образователни дейности, които с реализацията на
проекта вече са обогатени с допълнителни три такива. Учениците ще имат
възможността да работят в новосъздадените три творчески ателиета. Освен това
учениците ще се включват във всички библиотечни мероприятия. Съществуващият
гардероб в библиотеката, който предлага костюми от приказни филмови герои е
обогатен със закупените кукли и цветен куклен театър. Чрез новия реквизит
учениците ще разнообразяват предлаганите дейности.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]