Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е създаване на мобилен комуникационен център за
обучение на потребители за работа с мобилни устройства, приложения и електронен
четец.
Партньори: Библиотека при НЧ „Просвета-1915”, град Мизия, Библиотека при НЧ „Развитие 1892“ – град Бяла Слатина

Целева група на проекта са хора във възрастова група над 55 години и библиотечни
специалисти.
Практика
Осъществени дейности:
- В рамките на проекта е създаден комуникационен център в библиотеката с
достъп до мобилни устройства и приложения. Оборудван с 2 таблета, 2
смартфона и 3 електронни четци;
- Проведено е обучение на 96 потребители и 24 библиотечни специалисти от
градовете Враца, Мизия и Бяла Слатина за работа с мобилни устройства,
приложения и електронен четец.
Резултати
- Създаден е комуникационен център в библиотеката с достъп до мобилни
устройства, приложения и електронни четци;
- Изготвени са видео уроци „Златни умения”, които ще бъдат предоставени на
библиотеките на територията на област Враца.
- Придобити знания и умения от 24 библиотечни специалисти за обучение на
потребители за работа с мобилни устройства, приложения и електронен четец.
- Придобити знания и умения от 96 потребители за работа с мобилни устройства,
приложения и електронен четец.
- Записан е филм „Моят Смарт-Либ”, който разказва как се промени животът на
един обучен потребител.

Този проект надгради капацитета на библиотеката с предоставянето на нов вид
услуга – достъп до мобилни устройства, приложения и електронен четец. С
реализирането на „Смарт-Либ – комуникационен център в библиотеката” успяхме да
помогнем на хората във възрастова група над 55 години да преодолеят социалното
изключване, в което живеят близо 45% от жителите на областта. Чрез реализирането
на този проект повишихме качеството им на живот и намалихме тяхната
информационна изолация. Подготвихме ги за услугите на електронното управление.
Обучението на библиотечни специалисти даде възможност на библиотекарите да
усвоят всички тънкости в работата с мобилни устройства, приложения и електронен
четец и така се разкри нов вид услуга в библиотеката – обучение за работа с мобилни
устройства, приложения и електронен четец.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]