Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е подобряване нивото на успеваемост в училище на деца и
ученици от етническите малцинства от село Вазово, общ. Исперих, област Разград, чрез активно използване на книжния фонд на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.
Партньор: СНЦ „Асоциация Интегро“ - Разград

Целева група на проекта са 15 -20 деца от ромски произход от предучилищна възраст
до VIII клас, и техните млади майки, от село Вазово, общ. Исперих, обл. Разград и още 12 – 15 младежи на възраст от 16 г. до 25 г. Непреки ползватели са семействата на целевата група, роднини и близки от общността – 80 души, и ромската общност в село Вазово, която наброява 80 % от общо 1 046 души население.
Практика
Осъществени дейности:
- Сформиран бе клуб „Аз и мама четем заедно“. В рамките на дейността се оформи
група от млади майки. Груповите срещи включваха между 10 до 15 жени, които
имат деца на възраст от 6 до 12 г. (между 18-20 деца участваха в срещите).
- Сформиран бе Клуб „Ромски творец“. Клубът включва 10–12 младежи от ромски
произход между 12 и 13 години, които посещават редовно учебни занятия в
местното основно училище и ученици от среден курс на ПГ „Васил Левски” в
град Исперих, имаше и няколко участници над 20 годишна възраст.
Резултати
Групата клуб „Аз и мама четем заедно“ бе събирана всеки месец, като срещите се
водеха от координатора на проекта. По време на срещите, под ръководството на
координатора, бяха четени детски книжки с приказки, игри, стихчета и др.
Присъстващите дискутираха как трябва да се чете на детето, как да се поднася
информацията на достъпен за детето език и как да се привлича вниманието на детето.
Клубът „Ромски творец“ се събира веднъж месечно, като координаторът на проекта
води дискусионни сесии с тях. По време на първата сесия се проведе обща дискусия за четенето на книги и писането на поезия и други произведения. В зависимост от
интересите на младежите, следващите сесии бяха посветени на теми, свързани с
начина на четенето на книги.

Този проект затвърди мястото на библиотеката като обществена културна
институция, работеща с всички социални групи на населението и общности в региона.
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” се изгради и утвърди като център на
работа с общности, НПО и различни асоциирани групи, с институции и неформални
лидери Ромската общност е уязвима социална група, която вече е интегрирана в
работата на библиотеката и нейните инициативи. По време на проектните дейности
успяхме да създадем общностни навици в новосформираните групи между родители
и деца, между младежи и неформални лидер за четене на книги.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]