Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да насърчи четенето и да повиши грамотността на
подрастващите.
Партньори: НЧ „Земеделец-1899” с. Козаревец, НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница

Целева група на проекта са деца и младежи на възраст между 12 г. и 19 г., библиотекари,
родители, учители.
Практика
Осъществени дейности:
• Дарителска кампания „Четенето е модерно” – събрани 28 бр. книги;
• Закупени нови книги - 222 броя;
• Изграден своден каталог на новите четива;
• Дискусия „Добри практики за насърчаване на четенето”;
• Фотоконкурс „Четенето е модерно”- 29 участника;
• Мултимедийни презентации;
• Зелена тийн библиотека;
• Маратон на четенето;
• Книгообмен „Гостуващи книги”;
• Изготвени информации и публикации, афиши и книгоразделители.
Резултати
- Създаден общ фонд от книги за подрастващи на възраст от 12 г. до 19 г.,разпределен във всяка една от библиотеките, участници в проекта;
- Стимулиран интерес към четенето сред подрастващите;
- Удовлетворени потребности и интереси на младите читатели;
- Повишена читателска компетентност на тийнейджърите;
- Привлечени нови читатели в читалищните библиотеките на община Лясковец;
- Обособени читателски зони с къщички за книги в парковете на Лясковец и селата от
общината;
- Въведена нова услуга - обмен на книги за тийнейджъри между библиотеките, участници в проекта;
- Създадени устойчиви партньорства с библиотеките на територията на общината;

Проектът „Тийн библиотека” надгради капацитета на библиотеката. Той е следващ етап на проект Мини мобилна библиотека „Да четем и растем заедно”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. С този проект библиотеката на читалище „Напредък-1870” разшири кръга от партньори, обхвана нови целеви групи и затвърди мястото си като активен участник в обществения живот не само на града, а и на общината.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]