Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основна цел на проекта е подобряване на обществената информираност и
осведоменост за динамично включване на общността в местни и регионални
инициативи чрез изграждане на „Мултиполис „Знание” – платформа за генериране на
ресурси в областта на култура, наука и образование.

Регионална библиотека „Любен Каравелов”
Партньори: НЧ „Пробуда-1901” - с. Николово, НЧ „Просвета-1928” - гр. Мартен

Целева група са ученици, студенти, активно работещи на възраст между 20 и 49
години, публични, частни и неправителствени организации в областта на културата,
науката и образованието и библиотечни специалисти.
Практика
Осъществени дейности:
• Изградена отворена партньорска мрежа за утвърждаване ролята на
обществените библиотеки като центрове на достоверно знание и активен живот
общността;
• Създаден и внедрен единен календар и новинарски инструмент за събития в
областта на културата, науката и образованието;
• Организиран комуникационен център за предоставяне на достъп до
информация и ресурси между представители на местната общност, институции
и организации.
Резултати
- Разработен е механизъм за ефективно и ефикасно администриране, мониторинг
и отчитане на проектните дейности;
- Създаден е устойчив модел за генериране и обмен на информация между
местна общност и организации и е изграден механизъм за трансфер на знания,
консултации и обучения на местно, регионално и национално ниво;
- Повишен е капацитетът на служителите в партниращите организации за
споделяне на опит и добри практики при работата с местната общност;
- Създадена е иновативна платформа за подобряване на информираността и
повишаване на осведомеността на потребителите за събития и инициативи в
областта на културата, образованието и науката;
- Въведени са нови услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност и
подобряване оперативността при свързване на потребителите с организатори и
участници в събития.


Този проект утвърди ролята и мястото на обществените библиотеки в живота на
общността, като:
- повиши капацитета на партньорите за качествено онлайн присъствие, като
надгради уменията на служителите на трите организации за работа с онлайн
платформа, писане на завладяващи текстове, работа в социални мрежи и SEO
оптимизация;
- утвърди ролята на обществените библиотеки като център на достоверно
знание и активен участник в обществения живот.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]