Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на местните общности, чрез
повишаване на степента им на съпричастност към развитие на библиотечното и
читалищно дело.

Партньори: Библиотека при НЧ „Наука - 1925“, с. Синаговци, Библиотека при НЧ „Съгласие - 1936 “, с. Слана бара, Библиотека при НЧ „Светлина - 1926 “, с. Сланотрън

Целева група:
Участници в проекта са 20 деца и младежи от 4 малки населени места в община
Видин. Проектът е насочен към широката общественост, към гражданските
организации и културни институции, към държавните и общински администрации, към
съществуващата читалищна и библиотечна мрежа и към местните и регионални медии.
Практика
Осъществени дейности:
• Клуб „Млад журналист” - създадени са 4 клуба във всяка библиотека;
• Обучения - на 7 библиотекари и 20 младежи за изготвяне на е-бюлитин;
• Създаване на база данни с контакти, както на читалищата от областта, така и
на други културни и образователни институции, местни и държавни власти,
медии;
• Е-бюлетин – изработени и разпространени два електронни бюлетина,
информираща целевите групи за дейността на читалищните библиотеки от
региона.
Резултати
- Създадени 4 клуба „Млад журналист“;
- Обучени 20 младежи и 7 библиотекари (проведено едно двудневно
обучение, и две еднодневни за децата и младежите). Те усвоиха нови знания
и умения за това как да се презентират добре, как да списват новини и
оформят атрактивен електронен бюлетин;
- Създадени и разпространени два електронни бюлетина;
- Създаден бе механизъм за библиотеките да популяризират своята дейност;
- Повишена е информираността на местните общности за дейността на
читалищата и библиотеките в региона.

Този проект надгради информационния капацитет на библиотеките в областта. Чрез
изградените клубове „Млад журналист“, библиотекарите привличат младите хора с
интерес към журналистиката в библиотеката. Осен това, чрез него те популяризират
сред институциите и широката общественост своята дейност, информират за
предстоящи събития, публикуват новини и правят всичко това по един съвременен
и атрактивен начин.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]