Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е хората в неравностойно положение да почувстват
библиотеките и библиотекарите, като свои приятели, да бъдат посрещани с разбиране
към техните потребности, да се засили значимостта на библиотеките като място за
всеки и да се спечели доверието на хората към библиотеките.
Подцелите са:
• Библиотеките да разширят видовете социални дейности и групите към които са
предназначени;
• Да се развият и засилят местните общности по посока на толерантност и
разбиране към „различните”;
• Хората в неравностойно положение да развиват потенциала си и да
демонстрират творческите си способности чрез библиотеките;

Партньори: НЧ „Алеко Константинов – 1954”, гр. Пловдив, НЧ „Светлина – 1929”, с. Труд

Целеви групи на проекта са: хора в неравностойно положение: глухи, незрящи,
младежи от „Защитени жилища” Пловдив, „Клуб за пълноценен живот”, Съюз на
инвалидите – Пловдив, ученици и студенти съпричастни към темата, представители на
НПО, библиотекари, служители в общинска администрация.
Практика
Осъществени дейности:
• Обучение на библиотекари от психолог – специалист на тема „Умения за работа
с различните” – 8 учебни часа в два дни (13 – 14 декември2016г.);
• Изработване на библиографско изследване по темите за толерантността,
предразсъдъците, взаимоотношенията. Изготвено в Народна библиотека „Иван
Вазов”;
• В трите партньорски библиотеки се проведоха Форуми за социална промяна с
водещ психолог Милена Рангелова;
- НБ „Иван Вазов” – на 08.02.2017г
- НЧ „Алеко Константинов – 1954” – 15.02.2017г.
- НЧ „ Светлина – 1929г.” – 22.02.2017г.
• В Народна библиотека „Иван Вазов” се проведе курс по компютърна грамотност
за хора с увреждания от СНЦ „Клуб за пълноценен живот;
• В трите библиотеки се проведоха арт-работилници „Работим заедно” посветени
на различни празници с различни техники на работа;
• Кулминацията на дейностите беше откриване на изложба от експонати
изработени по време на трите работилници в партньорските организации.
Резултати
Чрез такива проекти библиотеките се превръщат в място за удовлетворяване
потребностите на различни лица и групи от образование, информация, лично развитие
и организиране, развлечения и занимания през свободното време.

Засилихме популярността на библиотеката, като институция и доверието на хората в
неравностойно положение към нея. Хората припознават библиотеката като място за
четене, споделяне, контакти и развлечения. Преодолява се изолацията и
същевременно се интегрират хората в неравностойно положение към останалите
потребители.

Библиотеката е място за всеки!

Задълбочихме дългогодишните партньорски дейности между библиотеките, местните
общности, общинските структури, неправителствени организации, сдружения на хора в
неравностойно положение в насока за преодоляване на предразсъдъци и засилване на толерантността към „различните”.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]