Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основна цел: Утвърждаване на Библиотеката при НЧ”Л. Каравелов 1897” в съвременен център за информация и активно гражданство, чрез предоставяне на нови услуги и дейности, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие

Партньори: Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП, ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, с. Куртово Конаре

Целева група на проекта са активни граждани, доброволци, представители на местни институции, ученици, младежи
Практика
Осъществени дейности:
• Събрахме богата база данни за защитените зони в Натура 2000 - книги,
видеоматериали, източници от интернет, снимки;
• Изготвихме 3 презентации – за различни възрастови групи, които повишиха
знанията на 170 деца от местното училище и на 30 активни граждани;
• В сайта за Куртово Конаре, изготвен по предишен проект, подкрепен от ФГББ,
изработихме Уеб приложение „Природата на Куртово Конаре” – с различни
раздели и галерия, но също така и с възможност за подаване еко-сигнали –
http://www.kurtovokonare.com/nature;
• С нашите партньори от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” проведохме
информационна кампания, свързана с опазване на местното биоразнообразие,
включваща представяне на изготвените по проекта презентации и интересни
инициативи – конкурси за есе, рисунка и фотография, конкурс за костюми от рециклирани материали, изложба на сувенири и предмети от рециклирани материали;
• По повод Деня на Земята – 22 април, организирахме посещение на Парк
”Кричим”, който се намира в землището на Куртово Конаре, но не е
общодостъпен и е необходимо специално разрешение от НСО. В парка
разгледахме богатата колекция от растителни видове и имахме специална
лекция от ландш. архитект – Владимир Маринов;
• В края на месец април проведохме Кръгла маса ”Куртово Конаре мисли
устойчиво” – с участието на партньорите по проекта и представители на
местната общност.
Резултати
- Повишена гражданска активност;
- Повишена екологична култура на местната общност/ученици и възрастни/;
- Повишена чувствителност към проблемите, свързани с опазването на околната
среда;
- Достъп до информация за природните забележителности на Куртово Конаре;

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото ѝ като:
- Повиши имиджа на библиотеката чрез показване и популяризиране на
местната природна уникалност;
- Създаде богата база данни в областта на природното наследство – книги,
филми, данни от Интернет, анализ и др.;
- Въвлече нови участници и съмишленици в дейността на библиотеката;
- Разшири партньорствата ;
- Даде възможност за предоставяне на нови услуги- информация за природата
на селото и Уеб-приложение;
- Повиши капацитета на служителите - в областта на устойчивото развитие и
опазване на биоразнообразието.

http://www.kurtovokonare.com/nature/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 14
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]