Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да формира активно отношение по проблемите на
опазване биоразнообразието в планината, чрез интерактивни методи на обучение
извън училищното образование.

Партньори: Сдружение „Долината на Места“,  НУ „Св.св. Кирил и Методий”

Целева група на проекта са ученици в началния курс на НУ „Св. св.Кирил и Методий” –
109 деца, на възраст от 7 до 11 години; Библиотечните служители от читалищна
библиотека – 4 ма на възраст над 35 години и техните 6 ма колеги от с.Баня, с. Годлево,
с. Бачево, с. Добърско, с. Елешница и с.Горно Драглище
Практика
Осъществени дейности:
• 2 пресконференции на водещата организация с местните медии и училищата на
територията на град Разлог;
• Подписан 1 Меморандум за сътрудничество между Водещата организация,
партньорите по проекта и останалите 2 училища в град Разлог: НУ „Яне
Сандански“ и СУ“ Братя Каназиреви“ за изпълнение на съвместни инициативи,
не само в рамките на проекта;
• Проведена Детска академия за природа, с 14 работилници за деца в начална
училищна възраст; Включени деца в 14 те работилници – 232 разделени в групи
от 10 до 15 човека;
• Проведени 3 конкурса за деца от 7 – 11 годишна възраст: Литературен конкурс
"Природата - безценен дар", Конкурс за рисунка на тема „Аз и природата" и Фото конкурс "Красотата на планината" с общ брой 179 участници. В обявеното
интернет гласуване , за награди на публиката на фотографиите, рисунките и
литературните творби са гласували 1347 души;
• Издаден Наръчник за детето природолюбител, 13 страници; Издаден в 250 броя
Наръчник на природолюбителя – 200 броя на хартиен носител и 50 броя на
електронни носители;
• Изработени 4 мултимедийни презентации от деца; Участие на 8 експерти в
дейностите по обучение в Академията за деца ;
• Проведено учебно пътуване за три групи деца на терен до ПИЦ на ДНП „ Пирин“
и разходка в ДНП „Рила“; Закупен фотоапарат;
• Проведен Празник на Природата в читалищна библиотека; Разработена
природна експозиция за изложби, след организирани конкурси, където са
връчени и награди на участниците в конкурсите;
• Разработен уеб сайт на библиотеката; Проведено обучение на 10 човека: 4 ма
служители от библиотеката в Разлог и техните 6 ма колеги от останалите 6
населени места в общината за ползване на създадения уеб сайт и качване на
новини в него;
• Е-обучение за Децата от детската академия, търсене на информация за
биоразнообразието на националните паркове в България;
• Обучение по информационни технологии за служителите от читалищна
библиотека и за служителите от читалищата в община Разлог.
Резултати
Този проект привлече в Читалищна библиотека учениците от 7 – 11 годишна възраст
от училищата в град Разлог като провокира интереса към дейността на библиотеката.
Утвърди мястото на библиотеката като център за социални контакти и образование.
Утвърди ролята на библиотечния служител като личност, от която може да бъдат
научени много неща и да бъдат организирани различни инициативи. В проведените
обучения по информационни технологии и работа с уеб сайт, са включени
читалищните секретар - библиотекари от останалите 7 читалища в общината, които
не са участвали в обучения по време на фазите и действието на Проект „Глобални
библиотеки“, България.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]