Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се проучи сватбата като семеен обичай при различните
етноси в община Казанлък и да се създаде дигитално съдържание за популяризиране
на местното културно наследство.

Партньори: Народно читалище „Пробуда – 1920”, с. Копринка, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885”, гр. Крън

Целева група на проекта са специалисти, краеведи, читатели на библиотеките и
потребителите на сайтовете на водещата организация и партньорите.
Практика
Осъществени дейности:
• Сформираха се работни екипи.
• Привлякоха се доброволци.
• Състави се работна програма.
• Издири се литература за сватбените обичаи на всички етноси.
• Проведоха се консултации с етнограф и обучение на екипа по методологията на
събирателската дейност.
• Закупи се необходимата техника.
• Създаде се фейсбук страница. Изработи се лого на проекта.
• Издаде се рекламна брошура.
• Проведоха се срещи с лидерите и духовните водачи на отделните етноси, видни
краеведи и представители на местната власт.
• Работи се „на терен”. Проучваха се лични, семейни, обществени архиви и
предадените от доброволци разработки по темата. Записаха се разкази, спомени,
песни.
• Събраната документална и снимкова информация се обработи и систематизира.
• На сайтовете на библиотеките се разкриха нови рубрики „Местни традиции и
обичаи” и се публикуваха материалите.
• На всички етапи от работа по проекта местната власт и местната общност се
информираха с пресконференции, публикации в медиите, презентация на крайния
резултат.
Резултати
Проектът документира и съхрани традицията. Проучи се сватбеният обреден комплекс
като семеен обичай при различните етноси в община Казанлък. Резултатът от това
проучване стана основа за създаване на дигитално съдържание, което популяризира
местното културно наследство и запазва родовата памет. Новото дигитално
съдържание е с лесен достъп и ще удовлетвори потребителските търсения по темата,
ще постави основата за бъдещи етнографски проучвания. Привлякоха се нови
потребителски групи. Разшири се спектърът от библиотечни услуги.

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на библиотеката.
За първи път се събира и съхранява електронен масив по темата, достъпен за ползване
на сайтовете на библиотеките. Запълва се празнота във фондовете на библиотеките от
региона. Разшири се кръгът на участниците в библиотечните процеси чрез включване
на доброволци, етнически лидери и читалищни дейци. Целевата група беше
привлечена за пряко участие в изследването. Постигна се издигане авторитета на
библиотеките сред местната общност като средища за междукултурен диалог.
Работещите в библиотеките придобиха нови умения, които ще им бъдат необходими
за бъдещи изследвания на местните фолклорни традиции.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]