Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се изгради положително отношение и съзнание към
околната среда у младите хора, като се повиши тяхната информационна и екологична
култура, чрез нови услуги в библиотеката.

Партньор: ОУ „Христо Ботев“, с. Мусомища

Целева група на проекта са ученици от 7 до 14 години от ОУ „Христо Ботев“ с.
Мосомища.
Практика
Осъществени дейности:
• Създаден уебсайт на Читалището – 1 бр.;
• Издадена брошура „Природата и ние“ – 100 бр.;
• Закупени 20 бр. нови книги за библиотечния фонд;
• Проведени две двудневни обучения на тема: „Екологията в интернет и
библиотеката“ и на тема: „Изграждане на екологично съзнание у учениците“;
• Засадени 2 бр. брези;
• Спасени 30 бр. повредени книги от фонда на библиотеката;
• Направена изложба с екологични храни, приготвени с биопродукти – 19 бр.
ястия;
• Привлечени 8 нови партньора/дарители.
Резултати
Представителите на целевата група придобиха нови знания и умения в търсенето на
екологична информация, чрез използването на интернет ресурсите и библиотечните
колекции; придобиха нови знания за опазване на околната среда; бе провокиран
интерес за грижа и отношение към книгите, както и интерес за изготвяне на проекто-
предложение за изграждане на детска площадка.

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди нейното място.
Привлече вниманието на местната общност в провеждането на всички дейности по
проекта. Това спомогна за изграждане на авторитета и новата визия на Читалището, в
частност на библиотеката, като културно – информационен център.

Увеличен е библиотечния фонд с 20 нови издания – книги и енциклопедии, посветени
на екологията и проблемите, свързани с нея; спасени 30 повредени книги от фонда на
библиотеката; привлечени 8 нови партньора. Популяризиране дейността на
Читалището и в частност на библиотеката, благодарение на новия уебсайт.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]