Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация,
знания и комуникации на хората в неравностойно положение на територията на
община Смядово и на децата с увреждане от с. Васил Друмев.

Партньори: НЧ „Добри Люцканов-1912”, с. Васил Друмев, НЧ „Съзнание-1927“, с. Веселиново, НЧ „Васил Левски-1902“, с. Янково

Целева група на проекта са настанените в защитени жилища 1 и 2 гр. Смядово, ЦСРИ
гр. Смядово, ДЦДУ с. Васил Друмев, ЦНСТУИ с. Веселиново и ДВХПР с. Черни връх.
Практика
Осъществени дейности:
• Информационна среща с партньори, представители на местната власт,
потребители;
• Коледен и Първомартенски базари;
• Презентиране, чрез мултимедийното устройство на филми, свързани с традициите
и обичаите в община Смядово и природните забележителности;
• Осигуряване на видео-филми, подходящи за деца с умствени проблеми,
провеждане на развлекателни мероприятия с децата от Дневен център за деца с
увреждания с. Васил Друмев.
• Мобилна библиотека в ЦНСТ с. Веселиново, Защитени жилища, Дневен център за
деца с увреждания с. Васил Друмев, ДВХПР с. Черни връх;
• Среща с детски писател в НЧ” Добри Люцканов-1912” на децата от Дневен център
за деца с увреждания - с. Васил Друмев и среща с писател в НЧ” Братство-1860” с
потребителите от защитено жилище гр. Смядово и център за социална
рехабилитация и интеграция гр. Смядово;
• Гостуване на куклен театър в ЦНСТ с. Веселиново и ДВХПР с. Черни връх;
• Великден- концерт с участието на ДВХПР с. Черни връх в с. Янково;
• Боядисване на яйца и месене на козунаци с децата от Дневен център за деца с
увреждания с. Васил Друмев;
• Спортни състезателни игри с потребителите от ЦНСТ с. Веселиново и Защитени
жилища гр. Смядово;
• Посещение на Археологическия музей в град Велики Преслав, Дворцовия комплекс
и Храм - паметника „Св. Св. Кирил и Методий”.
Резултати
В дейностите по проекта участваха 150 човека. Удовлетвореност, самочувствие,
подобряване на качеството на живота им, социално включване, разнообразяване на
сивото им ежедневие. Всички потребители, участници в проекта останаха много
доволни и щастливи, утвърждаване принципа на равните възможности. Реализирането
на проекта е предпоставка за социална справедливост спрямо хората в рискова
зависимост, живеещи в малките населени места в общината, където липсват
възможности за социално включване.

Този проект надгради капацитета на 4 читалищни библиотеки. Библиотеките
добавиха нови читатели, спечелиха нови приятели, нови контакти, постигнаха добри
резултати, добър имидж, попълване на библиотечния фонд, закупиха електронен
четец, фотоапарат. Съвместна ни работа в екип увеличи авторитета ни пред
институциите и местните власти, сред гражданите.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]