Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да е приложи различен съвременен метод за
преодоляване на риска от отпадане от училище на една уязвима група деца (предимно от ромски произход), образователно неглижирани от своите родители, поради лошия социален статус на семействата си, чрез използване на ИКТ оборудването в библиотеката и уменията на екипа.

Партньор: СУ „Христо Ботев”гр. Долни Дъбник

Целева група на проекта са 18 деца от СУ „Христо Ботев” от 5-ти до 8-ми клас предимно от ромски произход.
Практика
Осъществени дейности:
• Информационна кампания за целите, дейностите и резултатите от проекта –
изготвени бяха 250 брошури, 10 плаката и 1 банер. Проведоха се
информационни събития в училището;
• Заснет филм „Библиотеката – отворен врати за занимания и арт игри”, който
обхваща всички основни дейности по проекта и свършената работа, както и
съдържа мнението и оценката на партньорската организация и целевата група
за проведената инициатива;
• Две работни срещи с ръководството на СУ „Христо Ботев” с цел подбор на деца,
които не посещават редовно занималня;
• Посещения в домовете на децата от целевата група с цел мотивиране на децата
и получаване на подкрепа от родителите им;
• Провеждане на хепънинг за старта на дейностите в библиотеката – наваксване
на пропуснат учебен материал в училище, интерактивни и арт игри, творчески
занимания, спортни игри, танци, театър и други;
• Провеждане на общо 30 образователни занимания в библиотеката – два пъти
седмично;
• Финално представяне на подготвените от децата драматизации по мотиви от
ромски приказки;
• Прожектиране на изготвения филм за проекта пред децата от целевата група.
Резултати
• Библиотеката насочи внимание към решаването на важен за обществото ни
проблем, а именно отпадането на деца от училище преди завършване на 8-ми
клас;
• Обхванати бяха 18 деца в различни занимания в библиотеката, като се повиши
интереса им към училище и ги мотивира за редовно посещение на занятията и
участие в училищния живот;
• Личното отношение към родителите на децата ги доведе на част от дейностите и
провокира у тях желание и усещане за важността децата им да посещават
училище;
• Намалиха се негативните нагласи към целевата група;
• Децата се усетиха полезни, значими и разбрани.

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото ѝ като
институция, която работи качествено за подпомагане процеса на интеграция при
малцинствените групи и без нейно участие в партньорство с училището това е много
трудно. Сега това е мястото, където децата осмислят своето време свободно между
училище и дома.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]