Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се утвърди ролята на читалищната библиотека при
НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1920“ като активен участник в обществения живот; да се подобрят езиковите умения по български език на децата от ромски произход чрез интересни занимания в библиотеката.

Партньор: Сдружение „Първи юни“- гр. Бяла Слатина

Целева група на проекта са 46 деца от ромски произход на възраст от 5 до 10 години
техните родители - 30 души.
Практика
Осъществени дейности:
• С компетентната помощ на партньора родителите са привлечени към процеса на
усвояване на българския език и подпомагане на децата при изпълнение на
задачи в семейна среда;
• В библиотеката гостува куклен театър – гр. Враца с кукленото представление
„Макс-катеричката“;
• Децата от целевата група представиха пред публика две куклени постановки
„Дядовата ръкавичка“ и „Снежанка и 7-те джуджета“;
• Проектът е популяризиран чрез две конференции, плакати, статии в
информационен бюлетин „Соколаре“, на сайта на фондация „Глобални
библиотеки“ и фейсбук-страницата на читалището.
Резултати
- Осъществена е добра практика за образователна интеграция на малцинствени
групи чрез използване на куклен театър;
- Създадена бе мотивация у родителите за подкрепа на децата;
- Децата от целевата група влязоха в ролята на куклени герои от любими
приказки и чрез езикови упражнения усвоиха умения за използване на
книжовен български език в своята реч;
- Провокиран е интерес у децата към кукления театър и формирано желание да
се занимават с кукловодство;
- Подобрени умения у деца и родители за ползване на книжовен български език;
- Информирани заинтересовани страни и местната общност за целите, дейностите
и резултатите от проекта;
- Този проект затвърди мястото на библиотеката като активен участник в
обществения живот на населеното място.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]