Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да формира екологично мислене и навици в младите хора,
чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, като дейност
насърчаваща и обезпечаваща работата им с новите технологии - 3D принтер.
Проектът цели и развиването на „мейкърспейс” в библиотеката, разкриването на
нейния потенциал и подобряване имиджа ѝ чрез ангажираност по обществени въпроси
и на собствения ѝ ресурс.

Партньор: Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” - Бургас

Целева група на проекта са 120 ученици от ПГЕЕ „Константин Фотинов” на възраст от 15 до 18 години от специалностите: „Програмно осигуряване”, ” Компютърна техника и
технологии”, ”Електрически машини и апарати” и „Възобновяеми енергийни
източници”.
Практика
Осъществени дейности:
• Проведени са 10 групови и 70 индивидуални обучения на ученици, посветени на 3D
моделирането и свързания с него софтуер, работа с 3D принтер и 3D скенер;
• Изработени 34 индивидуални обекти на готови 3D модели по заявка на учениците;
• Проектиран и изработен на 3D принтера е макет на вятърен генератор с
вертикалноосова турбина. С него учениците спечелиха първа награда на
национален форум, организиран от Техническия университет в гр. Варна на тема
„Енергетиката и ние”;
• Създадена е онлайн платформа за споделяне на вече изработени 3D модели в
рамките на проекта www.3d-burglib.org
Резултати
- Учениците имат изградени навици за екологично мислене и поведение;
- Проектът помогна за привличане на млади хора в библиотеката, даде им
възможност да се запознаят и да работят с нови за тях информационни
технологии, осигури им условия за развиване и надграждане на творческите и
практическите им умения;
- Изграденото партньорство има потенциал за развитие;

Този проект затвърди мястото на библиотеката като място, в което се работи с
традиционни и нови методи и технологии за привличане на различни потребителски
групи. Тя е желан партньор и за други учебни заведения в града. Учениците
припознават библиотеката като свое интересно пространство, позволяващо им да
материализират идеите си.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]